Доповідь начальника

Зміни в політичному, соціально-економічному житті нашої країни, зростаючі вимоги суспільства до якісної освіти спонукають як до радикальних реформ в українській освіті, так і до поступових кроків для її удосконалення.
Перше вересня – день великих надій та очікувань. Кожна родина сподівається дати своїй дитині якісну освіту, яка дасть їй змогу ствердитися у житті, бути корисною своїй країні.
Дарувати знання і набувати їх – це нелегкий труд, який вимагає віддачі душевних сил, значного напруження, проникнення у велику скарбницю, надбану людством.
На сьогодні триває реформування освітньої галузі нашої держави, мета якого - стати розвиненою європейською державою, нарощувати свій науково-освітній потенціал.
Освіта є основою прогресу людства. У зв’язку з цим перед освітянами стоїть завдання формування в молодих українців таких якостей, як: прагнення до навчання упродовж усього життя; постійний пошук найкращих шляхів розв’язання життєвих проблем; готовність своєю навчальною, а потім і фаховою працею закласти підмурівок власного соціального успіху і зробити внесок у громадську, державну справу. Ідеологією цієї  реформи має стати концепція «Нова українська школа».Відповідно до цих пріоритетів упродовж минулого навчального року  за активної підтримки органів місцевої влади,  місцевого самоврядування, батьківської громадськості вживалися заходи для забезпечення функціонування галузі освіти району, її подальшого розвитку, створення умов для рівного доступу мешканців регіону до якісної освіти.
Будуть розроблені нові стандарти змісту загальної середньої освіти, що ґрунтуватимуться на компетентнісному та особистісно орієнтованому підході до навчання.
Кожна дитина – неповторна, наділена від природи унікальними здібностями, талантами та можливостями. Місія нової української школи – допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками.
Нова школа потребує нового вчителя, який зможе стати агентом змін. Реформою передбачено низку стимулів для особистого і  професійного зростання педагогів із метою залучення до професії найкращих.   Школа українська буде успішна, якщо до неї прийде успішний  учитель.
Сьогодні   ми  зустрілися, щоб   дати  оцінку  досягненням  системи освіти  району,  визначити  проблемні  моменти   та  поставити  нові   завдання на шляху створення нової української школи.
Основними пріоритетами  освіти  району  в  минулому  навчальному  році були:   реалізація Комплексної програми розвитку освіти району «Освіта Петрівщини» на 2014-2017 роки, організація роботи з обдарованими дітьми, професійний розвиток педагогічних кадрів, організація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, комп’ютеризація та інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів, збереження, оптимізація і  покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів району тощо.               
Розвиток дошкільної освіти залишається одним із пріоритетних напрямів державної політики у галузі освіти. А одним із індикаторів ефективності дошкільної освіти є її доступність. Основні завдання щодо виконання Конституційних вимог у частині забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти  здійснюються органами місцевого самоврядування району у межах наданих повноважень відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 2 Закону України «Про дошкільну освіту».
 Показником доступності дошкільної освіти є співвідношення чисельності дітей та місць у дошкільних навчальних закладах.
 
Середній показник чисельності дітей у дошкільних навчальних закладах району з розрахунку на 100 місць у поточному році  становить 86-88 дітей (2016 рік – 93-94). Показники свідчать про наявність вільних місць у більшості закладів. Причинами змін у показниках наповнюваності дитсадків є зменшення дитячого контингенту в селах та проведені заходи з розвантаження окремих  закладів. Зокрема, відкриття додаткових груп у дошкільних навчальних закладах, що здійснювалося відповідно до  програми розвитку дошкільної освіти в районі,   сприяло збільшенню місць у діючих закладах, створенню умов для доступності дошкільної освіти. Створено додаткові місця у Новостародубському ДНЗ №1 та Петрівському ДНЗ №2. Завдання щодо створення умов для доступності дошкільної освіти на території Новостародубської сільської ради вирішене.  Однак залишаються перевантаженими 3 дошкільні заклади, найбільш переповнені групи в  дошкільних навчальних закладах у районному центрі. Із метою розвантаження функціонуючих груп  у Петрівському ДНЗ №1 «Рудана» в 2016 році розпочато роботу з підготовки до відкриття додаткової групи, що продовжується до цього  часу.  
Мережа дошкільних навчальних закладів району відповідає потребам населення.  Функціонує 17 дошкільних навчальних закладів та 1 навчально-виховний комплекс.
У 18 закладах району дошкільну освіту здобуває 746 дітей, що становить 75% від загальної кількості дошкільнят, у тому числі 100% дітей від 3 до 6 (7) років. Найкращі показники з охоплення дошкільною освітою у розрізі сільських рад мають Іванівська (100%), Зеленська, Луганська, Петрівська  (89%), Богданівська (78%); Петрівська селищна рада - 77%, інші – нижче 70%.
Головне завдання  дитячого садка – надання якісної освіти кожній дитині. Результати проведеного психолого-педагогічного та логопедичного обстеження дітей дошкільного віку свідчать, що із  197 дітей 76 вихованців (38%) показали високий рівень, 54 (27%) -  мають середній рівень,  67 дітей (35%) мають низький рівень готовності до навчання в школі.  Порівняння результатів обстеження готовності дітей до навчання в школі з результатами обстеження, що проводилось у вересні-жовтні 2016 року, свідчить про значне збільшення кількості вихованців із високим рівнем готовності до навчання в школі. Разом із тим тривожним є той факт, що третина вихованців не готова до навчання в школі.  
Окрім цих показників, у центрі уваги має бути становлення особистості дошкільника, формування її взаємин із соціальним оточенням. На жаль, практика свідчить, що  навіть досвідчені педагоги не змогли самостійно вирішити  проблему прояву дитячої агресії. Дошкільним закладам потрібні кваліфіковані спеціалісти, психологи, соціальні педагоги, які мають спільно з педагогами та батьками вихованців вирішувати проблеми соціалізації наймолодших громадян. Однак  лише 2 дошкільні навчальні заклади (Петрівський №1, Луганський) забезпечені психологами, вакантними є ці посади у Балахівському, Володимирівському, Зеленському, Петрівському ДНЗ №2,  в інших закладах – відсутні посади психолога чи соціального педагога.
Актуальним є своєчасне виявлення і розвиток природних нахилів, задатків, здібностей маленьких вихованців. У дошкільних закладах району проводиться відповідна робота. Свідченням цієї роботи є участь вихованців у конкурсах, фестивалях тощо.   У районному дитячому конкурсі «Дошкільня року - 2017» узяли участь 24 вихованці із 10 дошкільних навчальних закладів району.
На якість освіти впливають певним чином і умови, що створені у закладах. У всіх дошкільних навчальних закладах району здійснено заходи щодо покращення матеріально-технічної бази. Завдяки бюджетному фінансуванню та залученню спонсорських, благодійних коштів покращено матеріально-технічну базу, зокрема оновлено твердий і м’який інвентар, придбано сучасні дитячі меблі, ігрові модулі, оргтехніку, обладнано майданчики. Найбільші за обсягом фінансування роботи проведені у Зеленському ДНЗ,  де капітально відремонтовано приміщення, створено сучасні умови для дошкільнят  і працівників закладу, та дошкільних навчальних закладах селища Петрового (Петрівський ДНЗ №1 «Рудана» – заміна віконних прорізів, ремонт приміщення, придбання меблів, реконструкція майданчиків, Петрівський ДНЗ №2 «Сонечко» - заміна покрівлі). Значні роботи проведено у Малинівському ДНЗ.
В умовах освітньої реформи «Нова українська школа», що здійснюється Міністерством освіти і науки України, важливим завданням є забезпечення наступності між дошкільною і початковою ланками освіти, оскільки гармонійний розвиток особистості дитини у період дошкільного дитинства та старту шкільного життя – основа подальшого її успіху в умовах безперервної освіти. Проведення Інтернет-конференції, майстер-класів та інших районних заходів сприяло обміну досвідом роботи педагогів дошкільних та загальноосвітніх закладів району із означуваної проблеми.
Основні проблеми дошкільної освіти району:
- перевантаженість дошкільних навчальних закладів у селищі Петровому;
- якість дошкільної освіти потребує подальшого підвищення;
- забезпечення психологічного супроводу, вирішення проблем соціалізації дошкільнят.
Основні завдання на 2017/2018 навчальний рік:
- відкриття додаткової групи у Петрівському ДНЗ №1 «Рудана»;
 - розроблення програм із розвитку дошкільної освіти з урахуванням сучасних вимог та потреб  закладів; 
- підвищення якості дошкільної освіти;
- забезпечення психологічного супроводу, вирішення проблем соціалізації дошкільнят;
- продовження роботи щодо організації сучасного освітнього середовища дошкільного навчального закладу, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.
Система базової і повної загальної середньої освіти є міцним фундаментом розвитку особистості, який сьогодні забезпечує дитині якісну освіту, а завтра – суспільне життя.
Найбільш системною і масштабною сьогодні є модернізація загальної середньої освіти. Розбудова Нової української школи – це довготермінова  реформа, яка розпочинається вже зараз. План упровадження  передбачає наступність дій і відповідне ресурсне забезпечення на кожному етапі, а також ураховує загальний контекст  суспільних змін. Сьогоднішні школярі також повинні відчути зміни й отримати кращу якість освіти. 
Саме тому  вже  на  початку 2016/2017 н. р.  на виконання заходів Комплексної  програми розвитку освіти Петрівського району «Освіта Петрівщини» на 2014-2017 роки було реалізовано   пілотний  проект  із створення  комунального закладу  «Петрівське  навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів – гімназія» із філіями: Богданівська загальноосвітня школа І-ІІ  ступенів, Петрівська загальноосвітня школа І  ступеня, заклад визначений опорним закладом  Петрівського освітнього округу.
Для задоволення освітніх потреб населення району  щорічно вдосконалюється мережа загальноосвітніх навчальних закладів. У 2016/2017 навчальному році  здійснювали діяльність 10  загальноосвітніх  навчальних закладів, 1 НВК, 1  навчально-виховне об’єднання із  двома філіями,  у яких навчалися  2023 учні,   що на 20 осіб менше минулорічного показника.


Нині  оптимізація мережі  загальноосвітніх навчальних закладів  району  відбувається у складній демографічній ситуації. Аналізуючи дані  за останні  п’ять років,  ми бачимо, що  кількість дітей  шкільного віку у районі  із кожним роком зменшується, що активно впливає на  мережу закладів  та наповнюваність класів.

При проектній потужності шкіл району             6,6 тис. місць  у них навчається лише 2,0 тис. учнів, що становить 30,4 відсотка завантаженості шкіл. Найменша завантаженість Іскрівської ЗШ І-ІІІ  ступенів  (18% від проектної потужності), Петрівської  ЗШ І-ІІІ  ступенів (24,4 %) та Балахівської ЗШ І-ІІІ  ступенів  (24,5 % ).


За статистичними даними загальна кількість дітей та підлітків шкільного віку складала 2313 осіб  (2015 рік – 2298 осіб),  у тому числі навчалися  у загальноосвітніх навчальних закладах 2027 осіб, що становило 87,6 % від зазначеної категорії дітей, у  професійно-технічних навчальних закладах   -  103 особи (4,5%), у  вищих навчальних закладах І-ІУ  рівня акредитації – 114 осіб (4,9%), у спеціальних закладах для дітей, які мають вади у розумовому  розвитку, – 20 осіб (0,8%). Сорок дев’ять осіб не навчалися для здобуття повної загальної середньої освіти. Із них: 3 особи – за станом здоров’я, 46 дітей шестирічного віку не навчалися у загальноосвітній школі, що  не суперечить чинному законодавству. За рішенням батьків вони будуть навчатися із семирічного віку.
           Середня наповнюваність класів у районі становить   13,3 учні. Найбільша наповнюваність  класів у Петрівській  ЗШ І ступеня, філії Петрівського НВО  (26,2 учні), та Петрівському НВО  (24,6 учнів). Найменша наповнюваність у Богданівській ЗШ І-ІІ ступенів, філії Петрівського НВО (3,7), та Водянському НВК (3 учні).
Також зменшується  середня наповнюваність класів старшої школи.
 У 2015/2016 н.р.  середня наповнюваність класів старшої школи становила – 11,8 учнів, а у 2016/2017 н.р. ця кількість становила   10,7 учнів, що на 1,1%  менше від минулорічного  показника. Щороку  збільшується   кількість випускників 9-х класів, які продовжують здобувати освіту  у   вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах. 

Порівнюючи дані за останні п’ять років, ми бачимо  значну тенденцію до збільшення даного показника. І це не дивно, адже  випускники 9 класів та їхні батьки розуміють,  що дитина,  яка не буде вступати  до вищого навчального закладу  після 11 класу, може  паралельно  здобути повну загальну середню освіту та опанувати   професію в   училищах, коледжах, технікумах.
Відповідно до демографічної ситуації у 6-ти  ЗНЗ району функціонувало 18 класів  із наповнюваністю менше 5 учнів (Богданівська ЗШ І-ІІ ступенів - 7, Зеленська ЗШ І-ІІ ступенів – 3, Водянський НВК– 4, Балахівська ЗШ І-ІІІ ступенів – 1, Петрівська ЗШ І-ІІІ ступенів -1, Іскрівська ЗШ І-ІІІ  ступенів – 1 ,  Чечеліївська ЗШ І-ІІІ  ступенів – 1 ).
У 2017 році набір учнів у перший клас зменшиться  порівняно  із минулими роками, що  вплине на загальну кількість учнів району. 
      У 2016/2017  навчальному році повною загальною середньою освітою охоплено 100% учнів.          
      Усі діти шкільного віку були охоплені різними формами навчання.  Діти з особливими освітніми потребами   відповідно до заяв батьків та  рекомендацій ПМПК  навчалися  на індивідуальній формі навчання (12 осіб),  для 11 осіб  активно впроваджувалося   інклюзивне навчання. Через екстернатну форму навчання здобули повну загальну середню освіту 1 особа, базову загальну середню освіту - 1 особа. Двоє осіб екстернатної форми навчання  (КЗ «Петрівське НВО « ЗШ І-ІІІ ступенів – гімназія») не здобули повну загальну середню освіту.
           198 учнів закінчили 9 клас і отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту  (1 – екстернатна  форма навчання), із  них 10 учнів отримали свідоцтва з відзнакою, що  становить 5% від  кількості  учнів  9 класу.
У  11-х класах  району  завершили навчання 99 випускників (у 2016 році –    136 учнів), у тому числі  1 екстернатної форми навчання, та отримали  атестати  про повну загальну  середню освіту. 
Нагороджено випускників  комунального закладу «Петрівське НВО «ЗШ І-ІІІ  ступенів – гімназія», які  підтвердили високі  знання  і   отримали  атестати особливого зразка.  Золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні»  нагороджена 1 учениця, срібною «За досягнення у навчанні» - 1 учениця, що становить    1,0 % від загальної кількості випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Діаграма свідчить,  що  кількість медалістів після  впровадження  ЗНО  як державної підсумкової атестації   різко зменшується. Це свідчить  про не об’єктивне  оцінювання  навчальних досягнень учнів у попередні роки.
Успішно реалізується Комплексна  програма розвитку освіти Петрівського району «Освіта Петрівщини» на 2014-2017 роки в частині  підвезення  учасників  навчально-виховного  процесу до   навчальних  закладів та  в зворотному  напрямку  в сільській місцевості.     Створення  опорних закладів та їхніх філій  у сільській місцевості  теж вимагає організації підвезення учнів до місць навчання, оскільки понад 27,6% дітей проживають на межі  та за межею пішохідної доступності. Підвезення до навчальних закладів на початок  навчального року потребували 553 учні та 54  педагогічні працівники. Усі вони підвозилися до навчальних закладів, із них 508 учнів (91,8%) – шкільними автобусами, 45 учнів (8,1%) – орендованим транспортом. На кінець навчального року даних учнів  стало 560.
У 2016 році придбано  шкільний автобус для підвезення учнів до  Новостародубської загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів. Для безперебійного забезпечення шкільних автобусів паливно-мастильними матеріалами, запасними частинами  за 2016  рік  використано  коштів  бюджетів сіл, селищ  у сумі 1151,5 тис. грн.   та  91,9 тис. грн.  коштів не бюджетних джерел.
  Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів є одним із основних чинників забезпечення доступності та якості освіти.         
По-старому працювати  вже не вийде, адже є показники, на які дуже  важко вплинути. Це, зокрема, скорочення  контингенту  учнів. Із 2007 року  по  2017 рік він зменшився  на 783 дитини внаслідок демографічних факторів.  Така складна демографічна ситуація в сільській місцевості створює несприятливі умови для функціонування сільських шкіл. Це і неможливість через брак коштів оновлювати та зміцнювати матеріально-технічну базу, бо значна частина коштів іде не на здійснення освітнього процесу, а на утримання закладу; це і зростання кількості учителів, які не мають повного тижневого педагогічного навантаження, а отже і кількості нефахівців; це і відсутність механізмів запровадження профільного навчання.  
На виконання   Комплексної програми   розвитку  освіти  Петрівського району  «Освіта Петрівщини» на 2014-2017 роки»  визначено у   2017 році   напрямки  оптимізації   мережі закладів  освіти  Петрівського освітнього округу шляхом  створення  опорних закладів та їхніх філій.  Відповідно до цього  у  травні   2017 року  Петрівська районна  рада прийняла рішення   про припинення  юридичних осіб  публічного права «Чечеліївська ЗШ І-ІІІ  ступенів», «Балахівська ЗШ І-ІІІ  ступенів» у результаті реорганізації шляхом приєднання до Новостародубської ЗШ І-ІІІ  ступенів  як  філій: «Балахівська ЗШ І-ІІ  ступенів», «Чечеліївська ЗШ І-ІІІ  ступенів»; «Володимирівська ЗШ І-ІІІ  ступенів», «Іскрівська ЗШ І-ІІІ  ступенів» у результаті реорганізації шляхом приєднання до Ганнівської ЗШ І-ІІІ  ступенів  як  філій: «Володимирівська  ЗШ І-ІІ  ступенів», «Іскрівська ЗШ І-ІІІ  ступенів»; «Зеленська  ЗШ І-ІІ ступенів» у результаті реорганізації шляхом приєднання до Петрівської ЗШ І-ІІІ  ступенів як філія «Зеленська ЗШ І-ІІ  ступенів».
 Нова українська школа – це  педагогіка партнерства, готовність до інновацій, нові стандарти й результати навчання, автономія школи і вчителя.
Зміна системи мотивації вчителів, створення кращих умов в укрупнених школах і, звичайно, створення умов вільного доступу до освіти для усіх учнів є невід’ємними умовами майбутньої успішної реформи.
Випускник  Нової школи має бути  цілісною особистістю, патріотом, інноватором, здатним  змінювати  навколишній світ, конкурувати на ринку праці й учитися упродовж життя.
Практичний досвід  надання  якісних послуг показує, що створення  та розвиток  оптимального освітнього простору  передбачає  виконання  цілого ряду вимог, а саме:
-                       здійснення глибокого аналізу функціонування  наявної  освітньої мережі;
-                       створення   власної  моделі  освітнього середовища з урахуванням досвіду,  місцевості, демографічних  особливостей;
-                       продовження  оптимізації мережі  загальноосвітніх навчальних закладів  із  урахуванням  запитів  населення  та фінансово-економічних чинників;
-                        забезпечення оснащення опорних закладів  сучасною матеріально-технічною базою, зокрема, кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами, мультимедійним обладнанням тощо;
-                       розроблення   нової програми   розвитку освіти  Петрівського району на    2018-2021 роки, реалізація  якої забезпечить  створення  умов рівного  доступу до якісної освіти;
-                       забезпечення  якісного підвезення та  придбання ще одного шкільного автобуса для  підвезення дітей до загальноосвітніх  навчальних закладів.
Уже з 2016/2017 навчального року учні початкових класів навчаються за оновленими програмами. Затверджено 13 оновлених і «розвантажених»  програм для учнів 1-4 класів (українська мова, літературне читання, математика, інформатика, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, трудове навчання, фізична культура, іноземні мови, природознавство, основи здоров’я, «Я у світі» та «Мистецтво»). До оновлених програм Міністерство освіти і науки підготувало  нові вимоги до оцінювання знань школярів.
Основний акцент нової програми зроблений на особистих досягненнях учнів та їхньому розвитку як особистостей. Про це засвідчила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.
 «У нас була система координат, були принципи, якими ми керувалися. Йдеться про видалення з програм зайвої інформації, усунення дублювання, відбір найбільш важливих тем та їхній логічний виклад, а також запровадження компетентністного підходу. Ми підходили до розвантаження дуже відповідально, треба постійно пам'ятати, що програми надбудовують одна одну й не можна просто так щось висмикувати з них. Найважливішим для нас було підняти якість освіти, а не якимось чином її опустити. Тому ми залишили якісні показники – що має вміти дитина, але в цих програмах змінили дорогу до їх досягнення».
Модернізація початкової освіти передбачає розв’язання низки ключових завдань, серед них: утвердження в освіті принципу дитиноцентризму, що сприятиме максимальному саморозвитку і самореалізації особистості; забезпечення підготовки громадян України до життя та діяльності в умовах глобального простору, формування глобалістської людини, що підвищіть конкурентність України у європейському і світовому просторі.
Із метою підготовки вчителів району до роботи за новим Державним стандартом початкової освіти та оновленими програмами у 2016/2017 навчальному році робота методичних об’єднань вчителів 1-4 класів була спрямована на опрацювання нормативних документів щодо затвердження змін до навчальних програм, щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів, щодо орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін.
У районі працює опорна школа з проблеми: «Трансформація педагогічних ідей В.О.Сухомлинського в практику роботи сучасної школи», метою якої є підвищення педагогічної та психологічної компетентності педагогів із питань творчого впровадження педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського та проведення просвітницької роботи серед освітян школи, району із зазначеної проблеми.
Логачевська Світлана Панасівна, учитель Балахівської ЗШ І-ІІІ ступенів, учитель-методист, Заслужений учитель України, кандидат педагогічних наук провела майстер-клас із проблеми «Особливості диференційованого підходу до учнів у навчально-пізнавальній діяльності» з метою стимулювання розвитку пізнавальної самостійності школярів, забезпечити можливість поглиблення, систематизації та узагальнення знань і вмінь.
Заслуговує на  увагу майстер-клас Плис Олени Валеріївни, вчителя Петрівської ЗШ І-ІІІ ступенів, із проблеми «Використання інноваційних технологій навчання як шлях формування ключових  компетентностей молодших школярів», яка застосовує в навчально-виховному процесі інтерактивні педагогічні технології, що  дозволяють  вирішити основне завдання сучасної початкової освіти – навчити дітей вчитися, тобто: вміти зрозуміти - запам’ятати - засвоїти - принести до власної ціннісної системи - стати компетентною.
Робота школи  підвищення педагогічної майстерності вчителів початкових класів «Формування професійної компетентності вчителів початкових класів в умовах упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти» (керівник Кращенко Олена Валентинівна, вчитель початкових класів Володимирівської ЗШ І-ІІІ ступенів)                   є ефективним доповненням до інших форм науково-методичної роботи, які зорієнтовані на розвиток особистості педагога, допомагає вчителям активно набувати особистого досвіду й інтенсивно вчитися на досвіді інших слухачів у процесі спільної роботи, виробленні власного стилю роботи та свідомій участі вчителів в інтенсивній інноваційній діяльності.
Розпочала роботу школа підвищення педагогічної майстерності вчителів початкових класів «Особливості викладання предметів в початкових класах відповідно до оновлених програм та впровадження компетентнісного підходу» (керівник Копійка Валентина Миколаївна, вчитель початкових класів Петрівської ЗШ І ступеня)  з метою вивчення особливостей викладання предметів у початкових класах відповідно до оновлених програм та реалізація компетентнісного підходу в навчанні шляхом упровадження ефективних методів, прийомів і форм організації навчальної діяльності учнів, стимулювання бажання вчителя до самовдосконалення шляхом самоосвіти та постійного творчого пошуку.
За технологією розвивального навчання Ельконіна – Давидова працює вчитель Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів Круглик Світлана Миколаївна. Вона є керівником школи педагогічного досвіду вчителів початкових класів із проблеми: «Використання технологій розвивального навчання в початкових класах», яка ставить за мету формування критичного мислення та комунікативної компетентності учнів початкових класів.
Слід відзначити вчителів: Кращенко О.В. (Володимирівська ЗШ І-ІІІ ступенів); Плис О.В. (Петрівська ЗШ І-ІІІ ступенів); Дар’єву І.І., Спичку Н.В., Трипадуш Т.В. (Чечеліївська ЗШ І-ІІІ ступенів); Копійку В.М., Семенко І.В., Москаленко А.Р., Люту Т.О., Гридасову І.І. (Петрівська ЗШ І ступеня, філія Петрівського НВО);   Алєксєйчик О.О., Баканьову С.В., Круглик С.М. (Червонокостянтинівська ЗШ І-ІІІ ступенів); Гнучих А.С., Філіпову С.М. (Луганська ЗШ І-ІІІ ступенів); Біденко І.А., Демченко С.О. (Новостародубська ЗШ І-ІІІ ступенів), які в період змін змогли переорієнтувати свої підходи у викладанні, в оцінюванні і вже через рік із упевненістю можуть сказати, що нові підходи в навчанні значно полегшили роботу вчителів і збільшили бажання дітей із задоволенням отримувати  якісне навчання. Також вчителі зазначають, що зміни в початковій ланці дають можливість досягати результатів навчання не шляхом механічного заучування, а більш цікавими і прийнятними методами для дітей початкової школи, дають  дитині розкритися, максимально розвинути її індивідуальність.
Підготовка вчителів початкових класів до викладання предметів початкової ланки згідно нового Державного стандарту  також здійснювалася на курсах підвищення кваліфікації. Упродовж 2016/2017 н.р. підвищили свою кваліфікацію 11 вчителів.
Із метою забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової освіти у загальноосвітніх навчальних закладах району були організовані адаптаційно - консультативні заняття з майбутніми першокласниками, до проведення яких були залучені вчителі, які працюватимуть із першокласниками, шкільні психологи.
Молодший шкільний вік, як жодний інший етап шкільної освіти, особливо багатий ресурсами, які треба вчасно виявити, підтримати, розвинути. Молодших школярів відрізняє особлива пластичність і вразливість, готовність сприймати і емоційність.
Виняткову роль у навчанні молодшого школяра відіграє перший учитель. «Особистість виховує особистість» - це азбука виховного процесу. Особистісні якості педагога надають процесу навчання цінніснозначущу спрямованість і своєрідність впливу через індивідуальну культуру спілкування, поведінку, почуття тощо.  Саме вчитель початкових класів, за умови якісної професійної підготовки, спроможний упродовж чотирьох років співпраці з дитиною якісно та результативно розвивати її особистість, вибудовувати виховний процес на засадах компетентнісного підходу, враховуючи інтереси, потреби, потенційні можливості учня.
   У 2017/2018 навчальному році вчителі початкових класів продовжуватимуть роботу над реалізацією завдань, визначених оновленими навчальними програмами.
Перехід початкової освіти на якісно новий рівень можливий лише за умови конструктивної взаємодії школи й родини на засадах партнерства. Розуміння пріоритетності родинного виховання ставить перед школою завдання залучення батьків до організації навчально-виховного процесу як його рівноправних учасників.
        Основними нормативними документами, що регламентують реформування освіти в Україні, законодавчо закріплено нові підходи до організації освіти у старшій школі,   визнано організацію профільного навчання актуальним і своєчасним шляхом розбудови вітчизняної старшої школи.     
          Третій етап реформи щодо упровадження Нової української школи розпочнеться в 2023 році і стосується запровадження профільної школи. Зокрема, буде виділено трирічну профільну школу: 10-12 класи. Відповідно до здібностей і нахилів дитина зможе обрати або академічний, або професійний профільний напрямок. Школа допомагатиме дітям зорієнтуватися щодо майбутньої професії. 
      У Новій українській школі відбудеться перехід від багатопредметності на профільне навчання у старшій школі. Це мотивуватиме учнів до навчання; кожен учень зможе обирати власну освітню траєкторію у залежності від навичок та здібностей. Загальна середня освіта поєднуватиметься зі здобуттям професії, не виключаючи перспективи навчання в університеті. Функції профільної професійної школи виконуватиме модернізована мережа коледжів та закладів професійної освіти. Також буде створено мережу академічних ліцеїв для підготовки до навчання в університетах.
     Ці перспективи тішать, хоча дещо насторожує приписка: при наявності фінансування. Будемо сподіватися, що воно  буде. А поки що в районі з упровадженням профільного навчання маємо не дуже втішну картину. Із зменшенням контингенту учнів у сільських школах значно скоротився відсоток шкіл, у яких упроваджене профільне навчання, і відсоток учнів, охоплених ним. Про це свідчать діаграми:

      Ця ситуація -   реалії сьогоднішнього життя. На даному етапі вихід бачимо у створенні навчально-виховних об’єднань, які сприятимуть збільшенню контингенту учнів старших класів і забезпеченню старшокласників профільною освітою хоча б нинішнього рівня. Із нового навчального року організація профільного навчання можлива буде лише в Петрівському НВО та Новостародубській ЗШ І-ІІІ ступенів.  У інших закладах освіти старша школа буде працювати  за  універсальним профілем. Проте це не знімає з нас відповідальності за надання учням 10-11 класів якісної освіти, підготовки їх до вибору професії шляхом використання варіативної частини, упровадження курсів за вибором, факультативів та інше. При бажанні і, що особливо важливо, враховуючи власний потенціал,  кожен учень 10-11 класів шкіл  району зможе здобути профільну освіту  у вище названих опорних закладах. Таким шляхом ми будемо іти аж до початку третього етапу реформи щодо упровадження Нової української школи.
Серед 10 ключових компетентностей, якими згідно з Концепцією «Нова українська школа повинні оволодіти учні упродовж навчання в школі», на першому місці стоїть «Спілкування державною мовою». Серед її компонентів – уміння сприймати, розуміти інформацію державною мовою; усно і письмово тлумачити поняття, факти, висловлювати думки, почуття, погляди. Аналіз цьогорічних результатів ЗНО з української мови свідчать, що знання  значної частини випускники шкіл району  не відповідають даним вимогам. У 2016/2017 навчальному році ЗНО з української мови здавали 96 випускників загальноосвітніх навчальних закладів району із 101, це 95%, у минулому році цей показник становив 98,4%. Усім випускникам результати ЗНО зараховані як результати ДПА за освітнім рівнем повної загальної середньої школи.
За результатами цьогорічного ЗНО позиція закладів освіти така:
            Бали високого рівня отримали лише 8 (18,6%) випускників КЗ «Петрівське НВО «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія», у минулому начальному році -16%. Учителі, які підготували учнів із високим рівнем знань, – Литовченко Ольга Володимирівна та Слободяник Ольга Вікторівна.
           Як і в попередньому навчальному році, за якістю знань   другу та третю сходинку займають заклади, у яких  переважають результати достатнього рівня. Це:
            Червонокостянтинівська ЗШ І-ІІІ ступенів – 83%;
            Чечеліївська ЗШ І-ІІІ ступенів – 60%.
     Учителі, які підготували учнів із достатнім рівнем знань, – Саєнко Ірина Григорівна,  Міщенко Ганна Іванівна.
             Останні позиції за кількістю учнів, які отримали результати низького рівня,  посіли заклади:
Іскрівська ЗШ І-ІІІ ступенів – 66,7           %;                  
Балахівська  ЗШ І-ІІІ  - 40%;
Ганнівська ЗШ І-ІІІ ступенів – 37,5%.

У цілому результати ДПА такі:
Високий рівень – 8,3%.
Достатній рівень – 41,7%.
Середній рівень – 38,5%.
Низький рівень – 11,5%.
            Як бачимо, за результатами ДПА 38,5%  випускників засвоїли  курс української мови на середньому рівні (у минулому навчальному році 41%); 50% мають достатній і високий рівні, якість знань випускників за результатами ДПА становить  50%, у минулому році 34%. Звичайно, показники не найкращі, хоча тішить те, що в порівнянні з минулим навчальним роком на 13% відсотків зменшилася кількість учнів із низьким рівнем знань.   
             Про це свідчать порівняльні результати:

                                     2015/2016 н.р.                                            2016/2017 н.р.
Високий рівень              8,5 %                                                             8,3%
Достатній рівень           26%                                                              41,7%
Середній рівень             41%                                                             38,5%
Низький рівень             24,5 %                                                           11,5%
            Це підтверджує думку, що ЗНО впевнено займає своє місце як вид контролю за якістю навчальних досягнень учнів. Це стало нормою. Це зрозуміли учителі-словесники, учні, їхні батьки.  Учителі стали на більш високому рівні оволодівають методикою підготовки учнів до  участі в ЗНО, більшість учнів зрозуміла, що високі результати ЗНО – це  шлях до здобуття вищої освіти. Добавляє оптимізму і той факт, що стабільно вже другий рік учні сільських шкіл, зокрема Червонокостянтинівської та Чечеліївської  ЗШ             І-ІІІ ступенів, дають непогані результати.
            Одночасно ЗНО 2017 року знову підтвердило   наявність проблем у знаннях учнів сільських шкіл. Про це свідчать результати:

                                      Місто                                                         Село
Високий рівень           17%%                                                            0%
Достатній рівень          46%                                                             37%
Середній рівень            33%                                                           44%
Низький рівень              4%                                                            19%

              Жоден учень шкіл сільської місцевості  не здав ДПА на бали високого рівня. Лише  84%  учнів  Червонокостянтинівської, 60% Чечеліївської та 50% Ганнівської ЗШ І-ІІІ ступенів за результатами ЗНО мають достатній рівень знань.
        У Новостародубській ЗШ І-ІІІ ступенів цей показник становить 8%, у Луганській ЗШ І-ІІІ ступенів 16, у Петрівській ЗШ І-ІІІ ступенів 33%. У Балахівській та Іскрівській ЗШ І-ІІІ ступенів  такі учні відсутні. Якість знань учнів  випускників сільських шкіл становить  37%, у минулому році 16%, у міських 63%, у минулому році 60%. У порівнянні з минулим навчальним роком дещо підвищився рівень навчальних досягнень учнів, хоча в школах сільської місцевості в  основному переважає середній рівень знань.
     Виникають питання і до об’єктивності оцінювання знань випускників  у загальноосвітніх навчальних закладах, тому що розбіжність між результатами річних оцінок і результатами ДПА наявна, особливо в  середньому  і високому рівнях.

                                    Річна                                                              ДПА
            Високий рівень        22,6%                                                            8,3%
            Достатній рівень      43,3%                                                            41,7%
            Середній рівень        23,7%                                                            38,5%
            Низький рівень         10,4%                                                            11,5%

            Розбіжність  в  оцінюванні знань учнів у цьому році, як і в попередньому, наявна в усіх рівнях більшості закладів освіти району. Особливо тривожить розбіжність у високому рівні - 14%. Найбільша вона у Ганнівській ЗШ І-ІІІ ступенів – 62,5% та Петрівському НВО - 57%. Лише 50% учнів Петрівського НВО, претендентів на нагородження медалями, підтвердили високий рівень знань з української мови,  у минулому навчальному році 86%.
            І як висновок:  ДПА у формі ЗНО з української мови довела свою спроможність, що це не тимчасове явище, мабуть, зрозуміли всі: і вчителі, і учні, і батьки. Аналіз результатів за три роки свідчать  про певний прогрес у знаннях учнів. Якщо в 2014/2015 навчальному році кількість учнів, які мали низький рівень знань,  становила 35%, то нинішні результати - 11,5%. Це  значить, що із 96 учнів, які здавали ЗНО, 11 учнів попали в 10-11 класи випадково. За ці два роки, які вони просиділи в старших класах,  вони могли б здобути професію і стати корисними і собі,  і державі. А так у них фактично пропали два роки, з такими результатами ДПА шлях у ВНЗ для них закритий.
            Тому перед педколективами стоїть завдання вести роз’яснювальну роботу серед учнів, їхніх батьків   щодо продовження навчання їхніх дітей у 10 класах. Там повинні навчатися учні, які хоча б пройдуть поріг ЗНО.  Кожен заклад освіти, шкільні, районні методичні структури повинні в новому навчальному році,  враховуючи результати нинішнього ЗНО, перебудувати свою роботу в напрямку удосконалення якості навчання саме на кінцевий результат – ДПА.    Якщо до роботи з тестами наші випускники в основному готові, то до написання письмової роботи ні. Тут багато причин: і недосконалість програми з української мови в 10-11 класах, у них не передбачено написання творчих робіт у форматі ЗНО, і відсутність хрестоматій із української літератури в окремих класах, відсутність поділу класів на групи,   несформованість  в учнів відповідних компетентностей.   Як і в попередні роки, залишилося актуальним питання  розширення інформаційної роботи серед батьків, особливо сільської місцевості, громадськості про  необхідність та важливість якісної освіти для їхніх дітей і  про роль у цьому процесі опорних шкіл із сучасним обладнанням, бібліотекою,  і, що особливо важливо, вчителями, які б мали не тільки диплом про педагогічну освіту, а були готовими до роботи в умовах сучасної  школи.  
        Сучасна шкільна математична освіта покликана виховати грамотну та компетентну особистість, здатну реалізувати свій потенціал у виробничій та творчій діяльності у дорослому житті. Всі учні повинні не лише набути в школі ґрунтовних основ наукових знань, а крім того, оволодіти умінням логічно мислити, чіткіше формулювати свої думки, що без належної математичної культури неможливо. Процес формування математичної культури учнів дуже складний та різноплановий; існує багато шляхів та методів для розвитку математичної  грамотності.
            На якість математичної освіти істотно впливають ряд факторів, зокрема: кадрове, матеріально-технічне, науково-методичне забезпечення викладання предмета;  моніторингове відстеження рівня навченості школярів із використанням засобів сучасних інформаційних технологій; аналітична діяльність на основі даних базового і проблемного моніторингу; адміністративний контроль, керівництво за якістю математичної підготовки учнів тощо. Одним із важливих аспектів якості є результативність участі випускників у зовнішньому незалежному оцінюванні.
            Математику як предмет ДПА обрали 38(39%) випускників із 9 закладів району (Балахівська (5), Ганнівська (3), Луганська (1), Новостародубська (4), Петрівська (3), Чечеліївська  (2) Червонокостянтинівська (2), Іскрівська (3), КЗ «Петрівське НВО» (15).
Відповідні результати подані в таблиці та графічно.

Результати ДПА у формі ЗНО з математики в 2016/2017 н.р.:
Високий рівень – 0 %;
Достатній рівень - 26 %;
Середній рівень – 55 %;
Низький рівень –  16 % . 
        Слід зазначити, що математику складали 38 випускників, із яких на високий рівень знань не виконав жоден учень (3 учні Петрівського НВО та 2 учні Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів не підтвердили свої знання високого рівня).  Лише два учні із трьох  Ганнівської ЗШ І-ІІІ ступенів та три  учні із десяти Петрівського НВО підтвердили математичні знання достатнього рівня. Переважна більшість одинадцятикласників  району засвоїли програмовий матеріал на середньому (55%) та низькому (16%) рівнях. За результатами ЗНО два учні Балахівської ЗШ І-ІІІ ступенів та   по одному учню Іскрівської, Луганської, Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів та Петрівського НВО виконали завдання на початковому рівні. Але із перелічених закладів  лише учні Іскрівської ЗШ І-ІІІ ступенів  мали річну оцінку з математики початкового рівня.
Порівнюючи результати ЗНО з математики за 2016 та 2017 роки  бачимо,  що збільшився відсоток учнів (на 13%), які виконали завдання на достатньому рівні, але знизився  відсоток учнів, які виконали завдання високого рівня.   На 8% та 2% знизився відсоток учнів, які виконали завдання середнього та початкового рівнів.
Порівнюючи результати ЗНО з математики у 2017 році учнів сільської та міської місцевості можна  стверджувати, що вони майже однакові. Якість знань учнів випускників сільських шкіл становить 10%, а міських – 16%. У школах сільської та міської місцевості в  основному переважає середній рівень знань.
У порівнянні із 2016 роком  учні сільської місцевості у 2017 році покращили свої результати ЗНО: знизився відсоток учнів, які виконали завдання початкового (на 9%), середнього (на 19%) рівнів, та з’явився відсоток учнів, які виконали завдання достатнього рівня (на 10%).
Але учні міської місцевості у 2017 році у порівнянні із попереднім роком  показали гірші результати: збільшився відсоток учнів, які виконали завдання середнього рівня                   (на 11%), та  з’явився відсоток учнів, які виконали завдання на початковому рівні.
Є питання і до об’єктивності оцінювання знань учнів, тому що розбіжність між результатами річних оцінок і результатами ЗНО наявна у всіх рівнях.
Розбіжність в оцінюванні початкового рівня становить 9%, середнього - 34%, достатнього - 32%, високого – 13%. Найбільш об’єктивно оцінені знання учнів у Ганнівській та Іскрівській ЗШ І-ІІІ ступенів, де різниця дорівнює 0-0,5 балів.  У інших навчальних закладах цей показник переважає 3-4 бали. В учнів Новостарордубської, Балахівської, Луганської ЗШ І-ІІІ ступенів та Петрівського НВО за результатами річних оцінок відсутні бали початкового рівня, а за результатами ЗНО мають по 1 учню у кожному із закладів, які виконали завдання ЗНО на початковому рівні.
Відповідно до даних результатів чітко видно,  педагоги яких закладів   завищують бали учням, цим самим вселяють віру учневі у те, що він багато знає і ЗНО якось складеться. Це повинно викликати турботу адміністрації навчальних закладів та безпосередньо вчителів математики. Кваліфікація сьогоднішнього вчителя - найбільший виклик для нас. Від рівня роботи вчителів залежить якість надання освітніх послуг і підготовка молоді до дорослого професійного життя.
Поєднання ДПА і ЗНО створило можливість побудови рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів за результатами ЗНО з математики. Його результати для багатьох виявилися неочікуваними і не дуже втішними. Одним із наслідків поєднання ДПА і ЗНО стало те, що цього року частина потенційних медалістів залишилася без шкільних медалей, оскільки не підтвердила якість своїх знань під час тестування.
Причина такої незадовільної ситуації не лише в тому, що підбір учнів слабкий (а цим дуже часто пояснюється низький показник навченості), а  й в необ’єктивному оцінюванні вчителями знань своїх учнів, відсутність принциповості та низький відсоток учителів математики вищої кваліфікаційної категорії.
Аналізуючи позитивні та негативні результати, кожен учитель зробить для себе відповідний висновок, а методичне об’єднання вчителів математики більш детально проаналізує  низькі результати ЗНО та поставить перед учителями конкретні завдання: 
            -  допомога учням у правильному виборі предметів ЗНО;
            -  об’єктивність  оцінювання знань учнів;
            -  здійснення постійної роботи щодо систематизації та узагальнення вивченого;
         -  глибокий аналіз завдань зовнішнього незалежного оцінювання за попередні роки;
         -  використання тестової форми контролю, розв’язання задач практичного змісту;
   - детальне опрацювання програми зовнішнього незалежного оцінювання з математики.
У 2016/2017 навчальному році  ЗНО з історії України як предмету, обраного в якості ДПА, здавали 68 випускників загальноосвітніх навчальних закладів району із 101, це 67%.                      
За результатами цьогорічного ЗНО з історії України рейтингова позиція закладів освіти така:
            Бали високого рівня отримали лише 2 (3% від загальної кількості) випускників.      Це випускники КЗ «Петрівське НВО»загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» (вчитель – Шевченко Ю.І.)
            На достатньому рівні показали результати наступні заклади:
            Петрівський НВО – 13 учнів (вчитель Шевченко Ю.І.);
            Червонокостянтинівська ЗШ І-ІІІ ступенів – 3 учні  (вчитель Шаповал Т.М.);
            Ганнівська ЗШ І-ІІІ ступенів- 2 учні (вчитель Гришаєва Л.В.);
            Чечеліївська та Луганська ЗШ І-ІІІ ступенів – по 1 учню (вчителі Думенко В.В., Артеменко І.М.).
Загальний відсоток достатнього рівня якості знань учнів за наслідками складання ЗНО становить 29% від загальної кількості випускників.
            Бали середнього рівня знань продемонстрував 41 учень із 7 загальноосвітніх навчальних закладів:
Ганнівська ЗШ І-ІІІ ступенів  - 2 учні;
Іскрівська ЗШ І-ІІІ ступенів    - 3 учні;
Луганська ЗШ І-ІІІ ступенів     - 3 учні;
Новостародубська ЗШ І-ІІІ ступенів - 8 учнів;
Петрівське НВО    - 17 учнів;
Чечеліївська ЗШ І-ІІІ ступенів  - 7 учнів;
Червонокостянтинівська ЗШ І-ІІІ ступенів - 1 учень.
Загальний відсоток середнього рівня якості знань учнів за наслідками складання ЗНО становить 60,3% від загальної кількості випускників.
             Бали початкового рівня знань отримали 5 учнів із 4 загальноосвітніх навчальних закладів:
Ганнівська ЗШ І-ІІІ ступенів -  2 учні;
Луганська ЗШ І-ІІІ ступенів, Чечеліївська ЗШ І-ІІІ ступенів, Петрівське НВО                по 1 учню.
Загальний відсоток початкового рівня якості знань учнів за наслідками складання ЗНО становить 7,3% від загальної кількості випускників.
У цілому результати ДПА з історії України такі:
Високий рівень – 3%.
Достатній рівень – 29%.
Середній рівень – 60,5%.
Початковий рівень – 7,5%.
             Якщо порівнювати результати ДПА (ЗНО) із річною оцінкою, то данні виглядають наступним чином:

                                   Річна                                                             ДПА (ЗНО)  
Високий рівень         - 14,7 %                                                        - 3 %
Достатній рівень        - 48,5 %                                                       - 29 %
Середній рівень        -  25%                                                           - 60,5 %
Початковий рівень   - 11,8 %                                                        - 7,5 %

Розбіжність у оцінюванні знань учнів між річною та ДПА (ЗНО) складає:
Високий рівень             - 11,7 %                                                      
Достатній рівень            - 19,5 %                                                      
Середній рівень              - 35,5%                                                       
Початковий рівень          - 4,3 %    
                                                 
Як бачимо, найбільшу розбіжність ми маємо з результатами середнього рівня знань 35,5%, а найменшу з початкового рівня знань – 4,3 %.
Розбіжність  в  оцінюванні знань учнів, наявна в усіх рівнях більшості закладів освіти району. Особливо тривожить розбіжність на – 11,7% у високому рівні.  Найбільша вона у Ганнівській ЗШ І-ІІІ ступенів – із 3 учнів із річною оцінкою високого рівня лише двоє підтвердили свої знання на достатньому рівні. У Петрівському НВО з 6 учнів із річною оцінкою високого рівня лише двоє підтвердили свої знання на даному рівні.
Якщо ж говорити про знання учнів сільської та міської місцевості, то це виглядає наступним чином:

                                      Місто                                                         Село
Високий рівень          - 0,6%                                                          - 0%
Достатній рівень         - 39,5%                                                       - 20%
Середній рівень          - 51,5%                                                       - 68,5%
Низький рівень          -   3%                                                             - 11,5%

            Жоден учень    шкіл сільської місцевості  не здав ДПА на бали високого рівня. Лише  20% учнів    Червонокостянтинівської (3 учні), Ганнівської (2 учні), Чечеліївської  та Луганської (по 1 учню) за результатами ЗНО мають достатній рівень знань. Більша половина учнів сільської місцевості, а це 68,5% мають середній рівень знань із історії. Найбільший показник середнього рівня знань учнів мають Новостародубська ЗШ І-ІІІ ступенів (100%), у Чечеліївській ЗШ І-ІІІ ступенів 77,8%,  у Луганській ЗШ І-ІІІ ступенів 60%.
Якість знань учнів  випускників міських шкіл із історії України становить 45,5% тоді, як сільських шкіл лише 20%.
У зв’язку з цим виникають питання і до об’єктивності оцінювання знань випускників    у загальноосвітніх навчальних закладах,   тому що розбіжність між результатами річних оцінок і результатами ДПА наявна, особливо в  середньому  і високому рівнях, причому ця тенденція спостерігається в усіх загальноосвітніх навчальних закладах, окрім Іскрівської ЗШ І-ІІІ ступенів. Учні даної школи за підсумками навчання мали початковий рівень знань, разом із тим ДПА (ЗНО) вони склали на середньому рівні.
            Як наслідок,   ДПА у формі ЗНО з історії України демонструє свою спроможність подолати суб’єктивний фактор і вкотре доводить усім учасникам навчально-виховного процесу, що якість знань учнів у жодному разі не залежить від їхньої оцінки, отриманої у стінах загальноосвітнього навчального закладу.
Як зазначила Лілія Гриневич: «Раніше ми не мали жодної порівняльної інформації про якість навчання у школах. І тільки після запровадження ЗНО з’явилася можливість проаналізувати, як навчають у наших школах. Виявилося, що в Україні - величезна прірва між різними навчальними закладами. І цим порушено конституційний принцип рівного доступу до якісної освіти вже на етапі загальної середньої школи».
Шкільна бібліотека – інформаційно-культурний центр загальноосвітнього навчального закладу, що здійснює інформаційне та методичне забезпечення навчально-виховного процесу. Система роботи шкільної бібліотеки сприяє реалізації основних завдань школи, забезпечує ефективність заходів, наступність і послідовність навчально-виховного процесу, відповідність вимогам часу.
          Сучасній українській школі потрібен бібліотекар із новим, якісним баченням проблем освіти, бібліотекар-творець, професіонал, невтомний дослідник-новатор, здатний швидко перебудувати напрям і зміст діяльності відповідно до зміни технологій та вимог суспільства.
Шкільні бібліотекарі нашого району створюють умови для розвитку компетентної особистості, для її духовного росту та творчої самореалізації засобами книги, виховують в учнів культуру читання, інформаційну культуру, прагнення до пошуку інформації.
В умовах оновлення суспільства, відродження національної культури вся робота бібліотек і педагогічних колективів шкіл району націлена на пошук нових шляхів, нових форм і методів із забезпечення інформаційних потреб читачів.
Головні завдання, які сьогодні стоять перед бібліотекарями це:
-  надання допомоги в навчально-виховному процесі;
- виховання людини нової генерації;
- виховання культури читання;
- формування у молодого покоління гуманістичних, екологічних цінностей;
- прищеплювання любові до Батьківщини й рідної мови;
- навчання спілкуванню.
У сучасних умовах інформатизації відбувається зміна орієнтирів у визначенні потреб для забезпечення інтелектуального, духовного розвитку дітей і молоді. На першому місці у дітей – комп’ютер, Інтернет. Книгу як важливий чинник виховання моральної, духовно збагаченої особистості сьогодні, в епоху «екранної культури», замінили вище перераховані елементи і частину часу, який раніше витрачали на читання, тепер витрачають на перегляд відео - кінофільму, комп’ютерні ігри. Але все ж таки незважаючи на ці обставини, книга – це складова частина, головний носій загальної культури. На думку багатьох педагогів, психологів, філософів, бібліотекознавців  книга виступає засобом збереження інформації для людей наступних поколінь, засобом комунікації у вигляді твору.
На жаль, наявні бібліотечні фонди не відповідають читацьким потребам читачів. У шкільних бібліотеках переважають застарілі видання. Не вистачає навчальної, довідкової та художньої літератури сучасних українських та зарубіжних письменників. Залишається проблемою часта відсутність відкритого доступу до соціальних мереж, забезпечення шкільних бібліотек сучасними комп’ютерами з мультимедійним обладнанням.
 Назріла необхідність піднесення бібліотечної справи на якісно новий рівень. Адже лише високий рівень бібліотечної справи зможе створити належні умови для успішного навчання читачів у забезпеченні їхнього права на вільний доступ до джерел інформації, підвищення інформаційної культури користувачів і бібліотекарів. Це дасть змогу ширше впроваджувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології та використовувати медіа-ресурси у практиці роботи шкільних бібліотек.
У бібліотеках району є можливість відкритого доступу до книжкових фондів, що є однією з форм активізації читання, впливом на формування читацьких інтересів. Саме тому у 2016 році третій Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек пройшов під гаслом «Книга і читання важливий чинник у вихованні духовних цінностей учнів».
У ході місячника в школах району проведено багато цікавих та змістовних заходів, які були спрямовані на популяризацію дитячого читання, розвиток творчого та інтелектуального потенціалу дітей. Активна участь учнів у проведенні Місячника є підтвердженням того, що шкільна бібліотека – інформаційно-культурний центр навчального закладу, а книга – важливий чинник у вихованні підростаючого покоління.
Із метою мотивації педагогів до професійного розвитку і підвищення професійної компетентності, використання у роботі інноваційних технологій у районному конкурсі блогів педагогічних працівників  у номінації «Блог бібліотекаря» диплом ІІІ ступеня отримали Курочкіна Тетяна Іванівна (бібліотекар Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів), Баранько Оксана Олександрівна (бібліотекар Ісківської ЗШ І-ІІІ ступенів).
Переможцем районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2017» у номінації «Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей» стала Коробка Тамара Борисівна, бібліотекар Петрівської ЗШ І ступеня, філії комунального закладу «Петрівське навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія». Конкурс проходив із метою розвитку читацької культури школярів та розширення їхніх читацьких інтересів, підтримки і вдосконалення діяльності бібліотек загальноосвітніх  закладів, піднесення ролі бібліотекаря в суспільстві та підвищення престижу бібліотечної професії.
Шкільні бібліотекарі практикують у своїй діяльності такі форми виховання бібліотечно-бібліографічних знань, як бібліотечні уроки, екскурсії до бібліотеки, бібліографічні подорожі, квест-мандрівки, вікторини, турніри книголюбів, брейнг-ринги, диспути, змагання, усні журнали, бесіди, тестування, літературні ігри, конференції, бібліографічні калейдоскопи. На бібліотечних уроках  намагаються зацікавити дітей, сформувати у них потребу у систематичному читанні, виробити навички самостійного вибору книг, навчити правильно читати художню літературу, науково-пізнавальну, науково-популярну, користуватись довідковими виданнями, періодикою, каталогами.
Бібліотека відіграє велику роль у справі навчання і виховання підростаючого покоління. Якщо раніше бібліотекар рекомендував книгу, віддавав її учневі, то сьогодні,               у час глобальної комп’ютеризації, це спеціаліст у галузі нових інформаційних технологій, що постійно співпрацює і з учителями, і з учнями, надає систематичну інформаційну допомогу з питань викладання навчальних предметів, постійно знаходиться у пошуку нових ідей і рішень, спрямованих на розвиток і підтримку дитячого читання, постійно працює над тим, щоб учні ставилися до бібліотеки як до невичерпного джерела інформації, ототожнювали її з місцем, де завжди можна поповнити свої знання, відпочити, поспілкуватися з товаришами, висловити свої думки.
Отже, сучасна школа нового типу потребує  нового підходу до інформаційного забезпечення. Звідси виникла необхідність упроваджувати і використовувати нові інформаційні технології в шкільній бібліотеці. Нові інформаційні технології впевнено і міцно закріплюються в нашому повсякденному житті. Сучасна людина – від учня до науковця – не мислить себе без використання в своїй роботі та житті різноманітних джерел інформації. Чи то традиційні, чи новітні – вони збагачують людину, дають їй можливість стати більш освіченою і досвідченою, брати участь у суспільному, політичному житті, навчають самостійно приймати рішення і сприяти культурному розвитку.
             Концепція Нової української школи перед сучасним учителем і навчальним закладом ставить нові завдання у форматі  9 базових компонентів, серед яких, доданий після громадського обговорення, елемент «нове освітнє середовище». «Не може бути нової української школи без нового освітнього середовища, яке б врахувало зміни у змісті освіти, у методиках викладання  та доступі до навчання, які ми запроваджуємо», - зазначила Лілія Гриневич на засіданні колегії МОН, яка ухвалила остаточну  редакцію Концепції Нової української школи.
            Сьогодні вони є орієнтиром оновлення науково-методичної роботи усіх ланок, оскільки визначають модель інноваційного освітнього середовища, в якому  вчитель володітиме інноваційними технологіями навчання і виховання, забезпечуючи партнерські стосунки з учнями та батьками, здійснюватиме навчально-виховний процес на засадах компетентнісного підходу.
            В Україні  розгортається реформа системи шкільної освіти, відповідно зміни відбуваються і в інноваційному освітньому просторі Петрівщини.
            Перш за все, з 1 вересня розпочав роботу перший опорний заклад у районі – Петрівське НВО та його філії: Богданівська ЗШ І-ІІ ступенів та Петрівська ЗШ І ступеня.
            На базі опорного закладу розпочато науково-дослідну роботу регіонального рівня з проблеми «Становлення і розвиток мережі опорних шкіл в умовах децентралізації та формування освітніх округів».
            У районі впроваджується нова форма навчання дітей із особливими потребами – інклюзивна. Час вимагає якісного підходу  до її реалізації, створення у ЗНЗ відповідних умов, використання адекватних форм і методів навчально-виховної роботи, психолого-педагогічного супроводу, налагодження співпраці з батьками.
            Найбільше викликів стояло перед учителями початкових класів, які упродовж року працювали за оновленими програмами, що вимагало відповідного методичного супроводу.
Важливими і практично новим є підвищення кваліфікації за очно-дистанційними формами  навчання. Значна частина освітян району впродовж року  долучилася до дистанційного навчання як засобу самоосвіти, що допомагає задовольнити їхні інформаційні потреби (вебінари, дистанційні курси, тренінги).
            Освітяни району стали учасниками 304 вебінарів, що проводилися видавництвом «Ранок» у рамках реалізації онлайн проекту «Інтерактивна школа творчого вчителя», видавничою групою «Основа», цифровим видавництвом МЦФЕР,  із актуальних питань методики викладання шкільних предметів, використання інноваційних технологій, технологій виховної роботи.
            Найбільш активними учасниками вебінарів були педагоги Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів (109), Балахівської ЗШ І-ІІІ ступенів  (42), Петрівського НВО (34), Іскрівської ЗШ І-ІІІ ступенів (23), Петрівської ЗШ І ступеня, філії НВО, Водянського НВК по 15.
            Педагогічні працівники Петрівської ЗШ І-ІІІ ступенів, Петрівського НВО, Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів, Іскрівської ЗШ І-ІІІ ступенів, Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів, Ганнівської ЗШ І-ІІІ ступенів, Водянського НВК опановують дистанційні курси та тренінги, запропоновані КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського».
            В умовах освітніх інноваційних перетворень загострюється проблема професійного розвитку педагога.
            Формування професійної компетентності педагогічних працівників здійснюється на основі комплексу взаємозв’язаних організаційно-педагогічних, науково-методичних заходів, що передбачають як шкільний та районний рівні (семінари, тренінги, методичні об’єднання, майстер-класи, школи педагогічного досвіду), так і заходи обласного та всеукраїнського рівнів (конференції, форуми, творчі лабораторії).
 Свого поширення у районі набувають нові форми роботи, зокрема, із дистанційним супроводом: віртуальні лабораторії, творчі групи, майстер-класи.
            Продовжується практика проведення інтернет-заходів із актуальних питань, що в значній мірі сприяє формуванню інноваційного простору району та сприяє професійному розвитку педагогів.
            У минулому навчальному році проведені інтернет-семінари вчителів інформатики (Новостародубська ЗШ І-ІІІ ступенів, Червонокостянтинівська ЗШ І-ІІІ ступенів), трудового навчання (Зеленська ЗШ І-ІІ ступенів), відповідальних за роботу з батьками (Іскрівська ЗШ І-ІІІ ступенів), за роботу з обдарованими учнями (Червонокостянтинівська  ЗШ І-ІІІ ступенів), районні інтернет-конференції «Новий Державний стандарт: проблеми наступності дошкільної та початкової освіти» та «Інноваційні підходи до викладання філологічних дисциплін в умовах сучасного навчального закладу».
            Педагогічні  працівники беруть участь, хоч і не так активно як у попередні роки, в обласних та всеукраїнських науково-методичних заходах.
Найбільш активно у даному напрямку працює педагогічний колектив Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів. Упродовж року педагоги школи стали учасниками Всеукраїнських заходів: форуму «Молодь за безпечний світ» (м. Київ), круглого столу «Формування у дітей та молоді культури безпеки життєдіяльності – нагальна проблема сьогодення»                (м. Почаїв), семінару «Безпека життєдіяльності дітей та молоді: сучасні виклики, проблеми, шляхи вирішення» (м. Тернопіль), регіональної педагогічної майстерні з питань морально-духовного дітей та молоді (м. Хмельницький), тренінгів за міжнародними програмами «Молодь на роздоріжжі» (м. Київ) «Як стати блогером», «Перспективи на ринку праці. Естонський досвід», mini Ed Campy за темою «HUB School відчиняє двері»      (м. Кропивницький).
            Учителі іноземної мови  Балахівської ЗШ І-ІІІ ступенів, Петрівського НВО, Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів активно співпрацюють із Міжнародними фондами, програмами та проектами в галузі освіти як дистанційними, так і очними (Міжнародні конференції, методичні семінари, вебінари, тренінги).
Вести колектив до змін, до Нової української школи – нелегке, однак важливе завдання керівника навчального закладу. Це добре розуміє більшість керівників ЗНЗ, бо сьогодення диктує необхідність освоїти оновлення змісту освіти, впроваджувати сучасні технології, форми та методи навчання, виховання та розвитку особистості, удосконалювати власну управлінську діяльність.
Керівники ЗНЗ беруть активну участь у районних постійно діючих семінарах, обласних науково-практичних семінарах, конференціях, здобувають додаткову освіту за допомогою дистанційного навчання (вебінари, тренінги, дистанційні курси).
Якісно нового рівня управлінської компетентності керівника вимагає новостворений опорний заклад. Адміністрація Петрівського НВО впродовж року активно опановувала практики кращих опорних закладів Кіровоградщини та інших регіонів України.
Зокрема, Вєтрова А.С., директор Петрівського НВО, взяла участь в обласному семінарі керівників опорних шкіл із проблеми  «Опорний загальноосвітній навчальний заклад: особливості діяльності»,  у міжрегіональному семінарі «Управління навчальним закладом в умовах розбудови Нової української школи», який відбувся у навчальних закладах міста Гайсин Вінницької області, у круглому столі з проблеми «Новий досвід і партнерські відносини», де ознайомилася з особливостями освітньої реформи у Німеччині.
Заступник директора з навчально-виховної роботи Чирва І.М. стала учасником семінару, проведеного МОН України, Інститутом модернізації змісту освіти, організацією Культур Контакт Австрія на тему «Управління освітою та якість освіти в сільській місцевості» (м. Київ).
Директории закладів освіти та їхні заступники Гавриленко Н.А. (Червонокостянтинівська ЗШ І-ІІІ ступенів), Гнатюк Л.Г. (Петрівська ЗШ І-ІІІ ступенів), Пустовойтенко Р.М. (Новостародубська ЗШ І-ІІІ ступенів), Чирва І.М. (Петрівське НВО), Погорєла Т.М. (Володимирівська ЗШ І-ІІІ ступенів) взяли активну участь в обласній науково-практичній інтернет-конференції «Інформаційно-освітній простір району                           як відкрита педагогічна система розвитку вчителя: проблеми, перспективи»;  Пустовойтенко Р.М. (Новостародубська ЗШ І-ІІІ ступенів) - у Всеукраїнській науково-методичній конференції  «Наукова спадщина  Василя Сухомлинського у контексті розвитку освіти особистості впродовж життя», Попова Л.В. (Балахівська ЗШ І-ІІІ ступенів) – у регіональній (не) конференції для шкільних педагогів mini Ed Camp «Розвиток життєвих компетентностей та їх роль у житті сучасної людини».
Гнатюк Л.Г. (Петрівська ЗШ І-ІІІ ступенів) та Пустовойтенко Р.М. (Новостародубська ЗШ І-ІІІ ступенів) як учасники регіональної школи новаторства розробили науково-методичні проекти «Школа успіху – школа майбутнього» та «Особливості функціонування профільної школи природничого напряму в сільській місцевості» (Збірник «На шляху до нової школи: матеріали регіональної школи новаторства». Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»).
У ході тематичного вивчення діяльності методичного кабінету з проблеми «Інноваційний аспект методичної роботи з питань розвитку здібностей і обдарувань учнів» працівниками відділу інноваційної діяльності та інтелектуальної власності КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» були проведені тренінги з учителями та керівниками загальноосвітніх навчальних закладів:
            - «Використання кейс-технологій у навчальному процесі» (Кирилюк А.П.);
     - «Управління інноваційною діяльністю у загальноосвітніх навчальних закладах» (Марченко І.А.).
            Усі керівники закладів освіти  пройшли тренінг «Розвиток компетенцій ХХІ ст. для успішного життя», 32 педагогічні працівники Петрівського НВО – «Розвиток в учнів життєвих компетентностей ХХІ ст.», які провів засновник Центру нової освіти                           Іван Іванов.
Упровадження інновацій буде успішним лише за умови  систематичної діяльності педагогів із урахуванням науково-методичних  досягнень  сучасної педагогіки та психологічного супроводу. Головним показником творчої діяльності педагога є наявність педагогічних знахідок, ідей, досвіду.
            Районний конкурс «Учитель року» засвідчив, що вчителі району мають високий рівень фахової майстерності, відкриті новим педагогічним ідеям, готові до змін та самовдосконалення.
        Цьогоріч у районному конкурсі взяли участь  11 педагогічних працівників, 6 із  них – у номінації «Початкова освіта».
        Переможці конкурсу Єрушева С.О., учитель біології Петрівського НВО, Царук О.Я., учитель інформатики Петрівського НВО, Трипадуш М.М., учитель музичного мистецтва Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів, Круглик С.М., учитель початкових класів Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів представили освітян Петрівщини на відбірковому етапі обласного туру конкурсу. Єрушева С.О. ввійшла в п’ятірку кращих учителів області та визнана лауреатом обласного конкурсу.
            До анотованого каталогу «Освіта Кіровоградщини: творчі здобутки, педагогічні ідеї та технології», створеного за результатами вивчення, узагальнення і впровадження педагогічного досвіду (2011-2015 роки), включені адреси та теми досвіду інноваційної діяльності Петрівщини:
    «Мистецтво виховання – шлях до здорового розвитку» (з досвіду роботи Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів).
       «Формування пізнавального  інтересу учнів у процесі вивчення фізики засобами проблемного навчання» ( з досвіду роботи Оранського О.В., учителя фізики Петрівського НВО).
          «Особливості організації науково-методичної роботи в умовах освітніх округів» (з досвіду роботи РМК).
            «Інформаційна компетентність суб’єктів освітнього простору ЗНЗ: проблеми та шляхи їх вирішення» (з досвіду роботи Ошеги З.С., методиста РМК).
        «Методичне забезпечення проведення апробації навчальної літератури» (з досвіду роботи РМК).
            Наявний педагогічний досвід  окремих педагогів і закладів освіти транслюється  через систему районних семінарів, засідань методичних об’єднань, майстер-класів, творчих груп, шкіл педагогічного досвіду, сайти освітніх закладів, блоги педагогічних працівників, публікації на різних рівнях.
            Хоча у минулому навчальному році значно зменшилася кількість публікацій як  у періодичній пресі (всього 10), так і в онлайн виданнях (158), проти 247 у 2015/2016 н.р. Лідерами залишаються  педагоги Петрівської ЗШ І ступеня, філії Петрівського НВО (37), Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів (29), Петрівського НВО (27).
            Моніторинг ефективності інноваційного управління навчальним закладом, онлайн опитування керівників ЗНЗ із питань  «Створення умов для інноваційної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах»,  проведене працівниками КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» у ході тематичного вивчення, свідчить, що у всіх навчальних закладах здійснюється інноваційна діяльність, хоча частина респондентів (12,8%) визнали, що їхні навчальні заклади не мають концептуальної та цільової визначеності. Узагальнені результати опитування свідчать, що інновації в закладах освіти, в першу чергу, впроваджуються  у навчальному процесі (97,4%), потім у виховній роботі (84,6%), і на третьому місці – управлінська діяльність (51,3%), практично не впроваджуються інновації в освітній екології.
            Педагоги району в практику роботи впроваджують елементи інноваційних технологій, серед яких можна виділити: особистісно орієнтовані технології навчання та виховання, технології розвивального навчання, проектну технологію, здоров’язберігаючі, інтерактивні, інформаційно-комунікаційні технології навчання, розвиток критичного мислення, трансформацію педагогічних ідей В.О.Сухомлинського в практику роботи школи, технології створення ситуації успіху.
           Недостатнім є упровадження педагогічних інновацій сфери ІКТ, так званих сучасних освітніх трендів (змішане навчання, перевернуте навчання, STEM-освіта, навчальний веб-квест, тощо).
            У ході проведеного дослідження з’ясовано, що в  управлінні закладами переважає демократичний стиль, традиційні методи та принципи поєднуються із інноваційними. Частина закладів освіти підтримує тісні зв’язки з громадськістю, залучає до інноваційного управління школою батьківський комітет, органи учнівського самоврядування.
           
  У цілому заклади освіти мають високий та достатній рівень здійснення інноваційного управління  ЗНЗ.
За наслідками тематичного вивчення працівниками відділу інноваційної діяльності та інтелектуальної власності КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» щодо створення умов для інноваційної діяльності у навчальних закладах району (Петрівське НВО, директор Вєтрова А.С., Чечеліївська ЗШ І-ІІІ ступенів, директор Позивай О.А., Петрівська ЗШ І-ІІІ ступенів, директор Гнатюк Л.Г., Червонокостянтинівська ЗШ                         І-ІІІ ступенів, директор Гавриленко Н.А.) зроблено висновок, що відділ освіти забезпечує їхній розвиток, а саме:
- зміни, що відбуваються в ЗНЗ, відповідають пріоритетам і перспективам розвитку освіти району, які зафіксовані у стратегічних напрямках управлінської діяльності;
- створюються соціально-психологічні та педагогічні умови для стимулювання педагогів до  інноваційного пошуку;
- РМК володіє та використовує засоби управління, що забезпечують інноваційний розвиток освітньої системи району при збереженні їх цілісності;
- відбувається оновлення функцій управлінської діяльності з урахуванням інноваційних перетворень;
- організаційно-технологічні підходи до управління інноваційними процесами відповідають меті та завданням розвитку освіти району;
- керівники ЗНЗ готові вирішувати завдання, що стоять перед управлінням інноваційними процесами в освіті.
Поряд із позитивом зазначається, що «недостатньо використовується потенціал педагогічних кадрів району у здійсненні інноваційної діяльності».
            За результатами моніторингового дослідження ефективності управління проведеного в ЗНЗ, виявлено  ряд недоліків. Експертами визначено недостатні показники:
- детального обґрунтування програм інноваційного розвитку, узгодженість інноваційної  діяльності з тенденціями розвитку освіти в державі;
- рівня залучення батьківського комітету до процесу інноваційного управління школою, роботу із громадськими організаціями, досягнення спільної мети суб’єктів інноваційного управління;
- рівня співпраці з ВНЗ, науковими, освітніми профільними, культурними установами;
створення та систематичного поповнення шкільної медіатеки, банку педагогічних інновацій;
-           рівня розвитку дослідницьких умінь як вчителя, так і учня;
-           широкого залучення додаткових позабюджетних коштів.
У новому навчальному році необхідно продовжити роботу щодо формування в кожному навчальному закладі освіти та поза його стінами освітнього середовища, що сприяло б творчій самореалізації дітей та освітян-лідерів змін.
Оскільки в районі планується створення ряду опорних шкіл та їхніх філій, то першочерговим завданням модернізації є створення шкільного освітнього простору у контексті «опорна школа – філія загальноосвітнього навчального закладу». Інноваційний освітній простір, що утворюється у результаті створення опорних шкіл, має спонукати керівників закладів освіти до збагачення та оновлення форм науково-методичної роботи.
На рівні опорних шкіл необхідно  приділити більше уваги поглибленню та вдосконаленню науково-методичної роботи з учителями щодо формування їхньої професійної готовності до  побудови освітнього процесу, який має інтегроване та діяльнісне спрямування і забезпечує цілісний вплив на особистість  дитини.
У плані управлінської діяльності керівникам опорних закладів слід врахувати, що:
            - педагогічний аналіз і планування діяльності в опорному навчальному закладі здійснюється з урахуванням проектів філій;
- планування відповідно до сучасних тенденцій здійснюється в режимі розвитку та інновацій із урахуванням результатів моніторингового дослідження ефективності управління, проведених у закладах освіти;
- планування має орієнтуватися на потреби внутрішнього та зовнішнього середовищ.
Інноваційний освітній простір забезпечує умови для формування нової якості професійної педагогічної та управлінської діяльності, створюючи тим самим потужний потенційний ресурс для розвитку професійних компетентностей педагогів, необхідних в умовах реалізації завдань Нової української школи, готовності до самоосвіти, самовдосконалення та інноваційної  діяльності.
Розвиток національної системи освіти України, її інтеграція в європейський освітній простір піднімає на нову висоту роль цілісної особистості, усебічно розвиненої, здатної до критичного мислення. Допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками – основна місія сучасної школи.
Одним із інструментів стимулювання творчого самовдосконалення  учнівської молоді  є підготовка та участь у Всеукраїнських олімпіадах із навчальних предметів, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.
У 2016/2017 навчальному році було проведено 16 районних учнівських олімпіад, у яких взяли участь 526 учнів із усіх загальноосвітніх навчальних закладів району, із них – 75 – учнів початкової ланки.
            Найбільшу масовість проявили учні в олімпіадах із української мови та літератури, математики, біології, найменшу - з астрономії,  економіки. Найбільш активними у районному етапі олімпіад були школярі Петрівського НВО, Новостародубської, Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів, найменше - учні Балахівської, ЗШ І-ІІІ ступенів, Зеленської, Богданівської ЗШ І-ІІ ступенів.
185 учасників  районного етапу олімпіад стали переможцями,  16 із них – учні початкових класів.


Найбільшу кількість перемог  здобули учні Петрівського НВО. Покращили якісний показник порівняно з минулим роком учні Червонокостянтинівської, Новостародубської, Луганської ЗШ І-ІІІ ступенів, Зеленської ЗШ І-ІІ ступенів. Поряд із тим гірші результати показали школярі Іскрівської, Петрівської, Ганнівської, Балахівської, Володимирівської  ЗШ І-ІІІ ступенів, Богданівської ЗШ І-ІІ ступенів.
51 переможець  районного етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів із шести шкіл – Петрівського НВО, Новостародубської, Петрівської, Червонокостянтинівської, Чечеліївської, Іскрівської  ЗШ І-ІІІ ступенів - узяв участь в обласному етапі.
За рішенням журі обласного етапу Всеукраїнських олімпіад 15 учнів району  показали високий рівень підготовки та здобули 18 перемог. Із них 14 перемог на рахунку команди учасників від Петрівського НВО, 3 - від  Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів та 1 - від Петрівської  ЗШ І-ІІІ ступенів.
Найрезультативніше виступили школярі  на обласних олімпіадах із російської мови, біології та географії, здобувши чотири та по три  перемоги відповідно. По два призові місця мають учні на олімпіадах із математики, англійської мови, по одному – з хімії, фізики, астрономії та економіки.
Аналіз  результативності участі учнів у обласному етапі олімпіад з географії, біології, російської, англійської  мов, математики, астрономії, хімії, фізики, економіки свідчить про стійкі, глибокі і міцні знання команди учнів Петрівського НВО, із  англійської  мови, математики, біології – учнів Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів, із біології – Петрівської ЗШ І-ІІІ ступенів. Учителі  Петрівського НВО Шашуба Л.А., Оранський О.В., Чорна Л.А., Ваніна Н.І., Швець О.О., Калінчук С.Ю., Глязнуцова І.П., Буркацька А.П., Сонник Л.М.; Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів  Осіпова О.А., Оришака О.В., Лабзіна І.А.; Петрівської ЗШ І-ІІІ ступенів Віксіч В.І. відповідально віднеслися до підготовки учнів до олімпіад та забезпечили високу результативність їхньої участі. Найбільше переможців обласного етапу олімпіад (по два переможці) підготували вчителі Шашуба Л.А., Оранський О.В., Чорна Л.А., Ваніна Н.І., Швець О.О., Калінчук С.Ю.
За підсумками обласних олімпіад Петрівське НВО включено до переліку кращих ЗНЗ області щодо роботи з обдарованими дітьми у контексті підготовки до олімпіад,  а Червонокостянтинівська ЗШ І-ІІІ ступенів ввійшла у десятку кращих сільських ЗНЗ.
Проте безрезультатними для наших учасників виявилися олімпіади з української мови, історії, правознавства, екології, трудового навчання, інформатики, інформаційних технологій.
У рейтинговій системі оцінювання за показниками участі учнів в обласному етапі Всеукраїнських олімпіад  із навчальних предметів із урахуванням кількості одержаних дипломів наш район займає третю  позицію серед сільських районів області порівняно з одинадцятою минулого року.
Низький рівень результативності олімпіад  для закладів, учні яких не здобули перемог, можна пояснити відсутністю  цілісної системної роботи з обдарованими, епізодичністю роботи, невідповідністю змісту підготовчого матеріалу вимогам обласного рівня, відсутністю якісного випереджаючого навчання учнів, низьким рівнем загальнонавчальних та дослідницьких здібностей.
Із огляду на вищезазначене можна зробити висновок, що система роботи з обдарованими та здібними учнями у контексті  підготовки до олімпіад у кожному навчальному закладі потребує удосконалення. Підвищення рівня підготовки учнів до олімпіадних змагань має бути у центрі уваги всіх учасників навчально-виховного процесу. Особливу увагу слід звернути на формування внутрішньої мотивації школяра до самостійного пошуку себе і свого шляху,  прагнення до змагань.
Одним із інструментів стимулювання творчого самовдосконалення  учнівської молоді  є підготовка та участь у мовно-літературних  конкурсах. Проте цього року лише в одному з них, у Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, здобуто перемогу. Учень Луганської ЗШ І-ІІІ ступенів, одержавши  перемогу на обласному рівні конкурсу, захищав честь області на Всеукраїнському етапі, де здобув ІІІ місце.
Невід’ємною частиною роботи з обдарованими та здібними учнями є  навчання у районній Малій академії наук учнівської молоді, яка  функціонує третій  рік поспіль. Цього року в 13 секціях академії навчалися 60 учнів шкіл району. Великим поштовхом до розвитку особистості кожного з них став конкурс-захист науково-дослідницьких робіт, бо саме він потребує від учасників вміння працювати з інформацією, проводити дослідження, висувати гіпотези, аналізувати й узагальнювати, робити висновки, презентувати. 17 членів  районної Малої академії наук  представили свої наукові дослідження на районний етап конкурсу, 8 – стали переможцями, 5 із них взяли участь в обласному  етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт: 2 – учні Петрівського НВО, 1 – Чечеліївської ЗШ                 І-ІІІ ступенів, 1 – Іскрівської ЗШ І-ІІІ ступенів, 1 – Червонокостянтинівської ЗШ                         І-ІІІ ступенів. Учениця 10 класу Петрівського НВО Полтавець Катерина здобула перемогу – ІІ місце. Якість виступу команди наших школярів складає 20%, що свідчить про не досить високий рівень підготовки та неповністю використаний потенціал учасників.
Потребує поліпшення організація науково-дослідницької роботи з учнями через активізацію діяльності шкільних наукових учнівських товариств, удосконалення технології проведення шкільних учнівських науково-практичних конференцій,  організацію роботи у кожному закладі освіти «Школи юного науковця», удосконалення роботи районної МАН та залучення до навчання в ній максимальної кількості обдарованих школярів.
Загалом, досвід роботи з обдарованими школярами підтверджує правильність вибраного нами шляху, а життя ставить перед освітянами у сфері підтримки та розвитку дитячої обдарованості нові і нові завдання. Але ми розуміємо, що без докорінної зміни світобачення, яке стане можливим завдяки спільним інтелектуальним зусиллям  усіх учасників навчально-виховного процесу, про практичні кроки   реформування освіти говорити поготів. Кожен загальноосвітній навчальний заклад району повинен нести  відповідальність перед суспільством за створення оптимальних умов для інтелектуального, творчого і соціального розвитку кожного свого вихованця, в повній мірі забезпечувати  психолого-педагогічні й методичні фактори оптимального та ефективного формування і розвитку обдарованих школярів.   Адже злагоджена система роботи всіх навчальних закладів району, окремої школи, класу, як єдиного механізму, залежить від кожного працівника освіти, кожного учня.     
Століття, в якому ми сьогодні живемо, - століття домінування інформації і наукових знань. Тому одним із пріоритетних напрямів державної політики України стало формування інформаційного суспільства. Створення такого суспільства неможливе без інформатизації, без упровадження передових інформаційних технологій у систему освіти.
Із стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій не тільки комп’ютери, а й мультимедійні та педагогічні програмні засоби вже давно перейшли з розряду предмета вивчення до розряду засобу навчання.    
Одним із найголовніших факторів запоруки успіху в нашій роботі є формування позитивної мотивації до навчання учнів, залучення їх до самостійної (індивідуальна чи групова) дослідницької роботи на базі комплексного використання інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) із метою підвищення якості навчання учнів, підготовка вчителя до використання комп’ютерної техніки і впровадження інтерактивних методів навчання.
Що ми робимо для цього?
У районі  цілеспрямовано проводиться робота як у напрямку навчання педагогічних кадрів щодо активного використання продукції мультимедіа в навчально-виховному процесі, так із оснащення навчальних закладів сучасними комп’ютерами та мультимедійними комплексами, яка регламентується  комплексною  Програмою                   «Освіта Петрівщини на 2014-2017 рр.».
У результаті систематичної роботи вдалося досягти високих показників забезпеченості освітнього процесу сучасними засобами навчання. У всіх освітніх установах є достатня комп'ютерна база, на один комп'ютер припадає 10 учнів, що вище середнього обласного показника на 10%. Майже всі заклади укомплектовані мультимедійними пристроями; всі освітні установи мають доступ до мережі Інтернет. Частково  забезпечено комп’ютерною технікою початкову ланку.
Тільки у грудні 2016 року за сприяння народного депутата Верховної Ради України Кузьменка Анатолія Івановича з державного бюджету виділено 400 тисяч гривень на придбання комп’ютерної та мультимедійної техніки для загальноосвітніх навчальних закладів району.
Здійснено переоснащення застарілої комп’ютерної техніки у Петрівській, Іскрівській, Балахівській, Володимирівській ЗШ І-ІІІ ступенів.  Придбано 5 мультимедійних комплексів для Петрівської ЗШ І ступеня, Іскрівської, Луганської, Новостародубської, Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів та проектор для  Водянського НВК.
Луганська ЗШ І-ІІІ ступенів придбала у кабінет інформатики новий комп’ютерний комплекс (10+1).
Комунальний заклад «Петрівське НВО «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» (6 ПК) та  її філія Петрівська ЗШ І ступеня (5 ПК) отримали від Уряду Китайської Народної Республіки (11 комп’ютерів).
Придбано мультимедійний комплекс та обладнання для кабінету хімії (Петрівське НВО) та кабінету біології (Новостародубська ЗШ І-ІІІ ступенів).
Із метою організації електронного документообігу для всіх шкіл та дитячих садків району придбано програмний продукт «КУРС: Школа» та «КУРС: Дошкілля», який успішно впроваджується у діяльність освітніх закладів.
Продовжується обладнання комп'ютерами шкільних бібліотек. Але електронний облік літератури не налагоджено у жодному закладі.
Наявність сучасного комп’ютерного комплексу або декількох значною мірою підіймає престиж навчального закладу. Але той факт, що у школі є комп’ютери, ще не є достатнім для того, щоб із упевненістю сказати, що заклад відповідає усім вимогам інформатизації. Це значною мірою залежить від рівня підготовки як молодих спеціалістів, так і вчителів зі стажем роботи вільно використовувати інформаційно-комунікаційні технології в процесі навчання, бути активними учасниками Інтернет-семінарів, конференцій, тренінгів, дистанційних курсів за різноманітними програмами з упровадження новітніх комп’ютерних розробок.
 Далеко не всі навчальні заклади максимально використовують інформаційні можливості комп’ютерного парку, це стосується і вчителів, які на сьогодні недосконало  володіють навичками в користуванні новітніми технологіями. Вік чи відсутність часу не є серйозними причинами, які не дозволяють долучитися до глобального простору знань і інформації, який використовує увесь світ. Учитися протягом усього життя має сам учитель, щоб навчити цьому і своїх вихованців. Лише такий учитель здатен підготувати конкурентоздатного випускника, який знайте своє місце в житті.
Учителі - предметники майже не залучають учнів до участі в Інтернет – олімпіадах,  
 - конкурсах, - акціях, - проектах різних рівнів, до виконання дистанційних контрольних робіт.
Завдяки наявності мережі Інтернет освітні установи здійснюють зв'язок із відділом освіти та іншими організаціями через електронну пошту, що підвищує управлінську оперативність і результативність. Сьогодні в усіх навчально – виховних закладах створена і функціонує електронна пошта. Проте окремі заклади (Балахівська, Чечеліївська, Новостародубська ЗШ І-ІІІ ступенів) підключено за допомогою телефонного зв’язку, якість якого є недостатньою для забезпечення доступу до потужного Інтернету. Вирішенням даної проблеми є перепідключення закладів освіти за допомогою альтернативних способів. Окремі дошкільні заклади (Малинівський, Новостародубський №2, Петрівський «Колосок», Іванівський) не мають виходу до Інтернету (електронна пошта тут працює від домашньої Інтернет – мережі, що обмежує можливості оперативного спілкування). Тому, користуючись нагодою, звертаємося до представників сільських рад із проханням прискорити процес забезпечення дошкільників ІКТ - технологіями та Інтернет – послугами.
Нині дедалі важливішим стає інформаційне представництво навчального закладу в мережі Інтернет, що передбачає створення офіційних сайтів закладів освіти та педагогів. Для широкого ознайомлення громадськості з освітянською галуззю у відділі освіти, методичному кабінеті, загальноосвітніх навчальних закладах, ЦДЮТ та окремих дошкільних навчальних закладах  створено Web-сайти. 
Сайт є вагомою складовою інформаційного простору навчального закладу і є кроком до відкритості навчально-виховного процесу, що сприяє приверненню уваги громадськості, батьків до питань формування та реалізації освітньої політики навчального закладу. Він може стати комунікативним інструментом у спілкуванні із «зовнішніми» суб’єктами – батьками, працівниками освіти і культури.
Зараз у багатьох країнах світу навчальні заклади на своїх сайтах та інших освітніх ресурсах завантажують відеолекції, відеоуроки, дистанційні уроки, інтерактивний перелік літератури із пропозиціями масових відкритих онлайн-курсів створюючи, таким чином, дивовижно багатий банк даних із різних освітніх напрямів, тобто впроваджують дистанційну освіту. Це дає можливість учням, які навчаються за індивідуальною формою навчання, або знаходяться на тривалому лікуванні заходити на Інтернет-ресурси і переглянути дані матеріали та виконувати домашнє завдання дистанційно.  Педагоги нашого району дану форму  впроваджують зовсім мало (лише елементи).
Головною проблемою, яка заважає впровадженню дистанційної освіти, є низький рівень мотиваційної та технологічної готовності значної частини педагогічних та управлінських кадрів. Тому, говорячи про перспективи, робимо наголос на необхідності диференціації послуг на діагностичній основі, постійне оновлення навчального контенту та форм методичної роботи у відповідь на виклики сучасності.
У школах уже зараз зібрано значні об'єми науково-методичних розробок учителів (плани уроків, навчальні програми, методичні рекомендації, статті, зразки робіт, списки рекомендованої навчальної літератури). Вбачається, що обмін цією інформацією та її опублікування в мережі Інтернет, буде першим кроком до побудови відкритого освітнього простору в Україні, створення постійної взаємодії та співпраці учителів із усіх куточків нашої країни.
Онлайн сервіси стають надійними помічниками не тільки на уроках, але і при розробці власних проектів. Крім зазначених вище можливостей, дослідницькі роботи можна вивішувати на власних блогах, сайтах, вікі-сторінках, тобто повною мірою використати технології веб 2.0. Зібрані матеріали можна розміщувати і зберігати теж в Інтернеті. Тому у районі продовжується робота зі створення персональних блогів, сайтів педагогами району. Зросла активність педагогічних працівників в оволодінні мультимедійними засобами навчання.  Онлайн сервіси новими можливостями з’являються майже не щодня. Найголовніше – це бажання вчителя розвиватися і крокувати в ногу з часом.
Цілком очевидно, що вирішення зазначе­них питань потребує створення умов ефек­тивного впровадження ІКТ в освіті, а саме:
- забезпечення сучасною комп’ютерною  технікою шкіл;
- підключення до швидкісної  мережі Інтернет;
- оснащення предметних ка­бінетів мультимедійними засобами;
- кваліфіковане кадрове забезпечення;
- створення електронного обліку  літератури;
- навчання педагогічних кадрів щодо активного використання продукції мультимедіа в навчально-виховному процесі;
- участь учнів та педагогів в освітніх проектах, програмах, експериме­нтах та конкурсах, олімпіадах, інтернет-заходах;
- впровадження дистанційної освіти.
  Одним із пріоритетних напрямків державної політики в галузі освіти є запровадження інклюзивного навчання, що реалізує право на рівний доступ до якісної освіти дітей із особливими освітніми потребами.  Адже цивілізовані  країни світу  давно усвідомили: суспільство втрачає, якщо певна  частина людської   спільноти  не залучена  до активного  і продуктивного життя. Саме тому вони стрімко  розвивають  інклюзивну освіту, яка дає  змогу дітям  самореалізуватися  і в майбутньому  отримати професію.
Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу. Пілотні проекти  впровадження  інклюзивної  освіти  стартували також і  на території України.
Марина  Порошенко  представила програму  «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації», яка покликана  допомагати  розвивати дітей.
         У закладах освіти Петрівського району   другий рік  упроваджується  інклюзивне навчання.  Створені та постійно поповнюються персоніфіковані банки даних на дітей із  особливими освітніми потребами, зростає рівень задоволення їхніх освітніх потреб відповідно до здібностей та можливостей кожної дитини.
     Особлива увага приділяється  питанню раннього виявлення дітей, які мають порушення у розвитку, та організації допомоги дітям, які перебувають у несприятливих умовах і потребують медико-психолого-педагогічної підтримки.
         Згідно з планом роботи Петрівської районної ПМПК здійснено 36 виїздів у ЗНЗ для попередження, виявлення та обліку дітей із особливими потребами та створення аналітико – оперативних даних  про форми задоволення освітніх потреб цих дітей.
         У даних закладах  було оглянуто 563 дитини.  Районна ПМПК провела 15 діагностичних засідань. Продіагностовано 149 осіб, 124 – вперше, 25 – повторно. Проведено облік дітей – інвалідів Петрівського району. На обліку знаходиться 75 дітей,  3 - з них охоплено домашнім патронажем.  За рекомендаціями ПМПК – 20 дітей направлено до логопедичної групи ДНЗ «Рудана», 2 - дитини підлягають навчанню  в спеціальних загальноосвітніх закладах, 11– за індивідуальною формою навчання, 11 – за інклюзивним навчанням.        
         Загальна  кількість дітей  із особливостями  психофізичного розвитку становить 149 осіб (5% від загальної кількості дітей), у минулому році – 185 (5,5,%), 124 дитини виявлено вперше:
із них  -  дошкільного віку – 75 осіб (6%);
шкільного віку – 49 осіб (4 %);
а саме: з порушеннями мовлення – 120 осіб (3,6%);
із раннім дитячим аутизмом – 1 особа;
із розумовою відсталістю – 2 особи;
із вадами зору – 1 особа.
             Районна ПМПК поширює знання про інклюзивну модель освіти як невід’ємне право кожної дитини, працює над розвитком необхідних навичок та установок серед керівників загальноосвітніх закладів, педагогів, батьків для впровадження інклюзії у системі освіти Петрівського району.
Відповідно до  рекомендацій  Кіровоградської ПМПК,  заяв батьків  та  даних  останніх трьох  років  спостерігається  однакова  кількість дітей,  які навчаються  на індивідуальній  формі навчання за станом здоров’я. Активно впроваджується  у закладах  району   інклюзивне навчання (Петрівське НВО – 2 учні, Балахівська ЗШ І-ІІІ ступенів – 2, Новостародубська ЗШ І-ІІІ ступенів – 2, Чечеліївська ЗШ І-ІІІ  ступенів – 3 учні, Червонокостянтинівська ЗШ І-ІІІ  ступенів – 2  учні).
Учням надана можливість здобути освіту відповідного рівня у середовищі здорових однолітків відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти. У закладах створено позитивний мікроклімат, забезпечено диференційований психолого-педагогічний супровід дітей. Адміністрація закладів надає консультативну допомогу батькам, залучає їх до формування індивідуального навчального плану та програми.  Професійна діяльність вчителя та асистента вчителя спрямована на розвиток і формування особистості, забезпечення соціально-психологічної і трудової адаптації учня з особливими освітніми потребами, виховання в нього загальнолюдських цінностей, громадянської позиції. Реалізація цієї мети відбувається через виконання основних професійних завдань залежно від посадових обов’язків педагога.
Серед труднощів, що перешкоджають реалізації ідеї інклюзії, – це недостатня матеріально-технічна база сучасних шкіл, невідповідність облаштування класу вимогам перебування в ньому дітей із особливими освітніми потребами, кабінетів психологічного розвантаження, неготовністю частини суспільства прийняти цю ідею.
           Проте вони можуть бути успішно  вирішені за умови забезпечення необхідної підтримки школам, відповідної підготовки фахівців для роботи в інклюзивних класах.
Упровадження інклюзивного навчання в районі має стати формуванням нового ставлення до дітей із особливими освітніми потребами, забезпечення їхніх конституційних прав і гарантії на здобуття якісної освіти, створення відповідного середовища.
Важливою ланкою комплексного педагогічного впливу є логопедична робота, що проводиться в районі, адже вона стимулює розвиток усіх психічних процесів, передусім мовленнєвої функції, розширює комунікативно-пізнавальну діяльність дошкільників та молодших школярів через основні способи організації їх життя  - гру, заняття, рухову активність, спілкування з ровесниками та педагогами.
            У результаті раннього виявлення дітей із мовленнєвими порушеннями у банку даних логопедичного пункту  налічується 120 дітей. Із них 88 – вихованців дошкільних навчальних закладів, 32 – учні початкових класів. При логопедичному пункті корекційну допомогу щорічно отримує 45 дітей.
          Отже, вчасне звернення за корекційною допомогою в умовах логопедичного пункту, створення оптимальних умов для виконання загальноосвітніх  і специфічних корекційних завдань надасть змогу використати всі компенсаторні можливості дітей і реалізувати їхній прихований потенціал.
             Серед основних напрямків роботи  із дітьми з особливими освітніми  потребами  в новому навчальному році необхідно:
- створити  районне  методичне об’єднання   вчителів,  які  працюють  в умовах інклюзії;
- створити блог «Інклюзивне навчання»;
- підвищувати  кваліфікацію вчителів та керівників навчальних закладів, які  працюють в умовах інклюзії;
- здійснювати  системний  кваліфікований  психолого-педагогічний  супровід дітей із особливими  освітніми потребами,  які перебувають на інклюзивному навчанні;
- вивчати досвід шкіл  із інклюзивним навчанням, його результативність та можливості застосування;
- налагодити більш тісну співпрацю  між класними керівниками,  вчителями-предметниками,  вчителями, які викладають  корекційні заняття, батьками, районною ПМПК щодо навчання дітей  із особливими освітніми потребами;
- проводити  спеціальну  просвітницьку роботу серед громадськості та батьків, які мають дітей із особливими освітніми потребами;
- розробити рекомендації вчителям  для роботи із дітьми  з особливими освітніми потребами відповідно до нозологій.
Національно-патріотичне виховання школярів є важливою складовою процесу виховання, саме воно  закладає підвалини для виховання  громадянина-патріота нової формації, готового до повноцінного суспільного життя.
Відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді, на основі обласної програми патріотичного виховання населення на період до 2017 року, районного плану заходів із патріотичного виховання учнівської молоді всі зусилля педагогічних колективів були спрямовані на підвищення рівня патріотизму молодого покоління шляхом оптимальної організації відповідної виховної роботи.
На сьогодні кожен загальноосвітній навчальний заклад має свою чітку систему національно-патріотичного виховання та, практично,  став  осередком становлення громадянина-патріота.
Потужним  фактором виховання в учнів поваги й любові до своєї Батьківщини, ціннісних ставлень, моральних якостей, насамперед національної свідомості, є природа рідного краю. Успішна участь наших вихованців в обласних етапах конкурсів «День юного натураліста» (Новостародубська, Ганнівська ЗШ І-ІІІ ступенів),  «Парад квітів біля школи», «Дослідницький марафон»,  «До чистих джерел», «Галерея кімнатних рослин», «День зустрічі птахів»  (Новостародубська ЗШ І-ІІІ ступенів), «Юннатівський зеленобуд» (Ганнівська ЗШ І-ІІІ ступенів), «Птах року» (Чечеліївська ЗШ І-ІІІ ступенів), «Годівничка» (Петрівська ЗШ І-ІІІ ступенів) є свідченням  набутих ними міцних екологічних знань. Підтвердженням сформованої в учнів екологічної свідомості, потреб  охороняти природу  є участь учнів у Всеукраїнській акції «Зробимо Україну чистою разом!». Організаторами акції  в нашому районі виступила Балахівська ЗШ І-ІІІ ступенів, а обраною локацією стало відоме Голубе озеро, що розташоване на території     смт  Балахівки.  Підтвердженням  ефективності системи роботи з виховання у дітей справжнього патріотизму, небайдужого ставлення до свого села, селища, вулиці, будинку, почуття справжнього господаря і творця є щорічний конкурс-захист учнівських проектів із благоустрою пришкільних територій. Цього року в конкурсі взяли участь всі загальноосвітні навчальні заклади. Перемоги вибороли проекти учнів  Іскрівської, Луганської  ЗШ І-ІІІ ступенів, Богданівської ЗШ І-ІІ ступенів.
Яскравим прикладом прояву національно-патріотичної свідомості молоді є волонтерство. На основі двосторонньої угоди про співпрацю між районним Парламентом дітей і районною волонтерською організацією «Допоможемо воїнам Петрівщини» під девізом  «Будь небайдужим – прийди на допомогу!»   вся робота волонтерських угрупувань  проходить за напрямами: участь у проведенні благодійних акцій, соціальна робота, пропаганда здорового способу життя, збереження довкілля, військово-патріотична та пошукова робота.
У складний для нашої країни час діти Петрівщини виявляють свої найкращі патріотичні почуття, морально підтримуючи українську армію, беруть активну участь в акціях «Лист пораненому», «Не будь байдужим до чужого горя», Смаколик»,    «Зігрій воїна», «Прапор для воїнів», «Оберіг для воїна», «Ми з вами серцем і душею». Учні-волонтери організували збір  продуктів, теплого одягу для воїнів АТО;  виготовили маскувальні сітки, малюнки, обереги; писали листи; організовували флеш-моби тощо.
Однією з найважливіших сфер діяльності волонтерів у районі є організація соціальних проектів, благодійних акцій, благодійних  ярмарків, допомога літнім людям, дітям громади, дітям із особливими потребами; дітям з малозабезпечених родин.
Волонтерські загони беруть активну участь у Всеукраїнській акції «Зірка пам’яті», допомагають по господарству ветеранам Другої світової війни, самотнім людям похилого віку, оточують цих людей увагою і турботою.
Формування демократичних цінностей у школярів, їхньої активної громадянської позиції є важливим напрямком в організації виховної роботи шкіл району. «Найкращий спосіб пізнання демократії  –  це набуття власного досвіду щодо неї» – загальновідома істина. Формування ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення особистості неможливе без широкого залучення учнів до управління шкільними справами через діяльність в органах учнівського самоврядування. У цьому плані заслуговує на увагу робота районного Парламенту дітей. У центрі уваги організації - підтримка учнівської молоді, чиї особистісні переконання спрямовані на активну участь у громадському житті, хто має організаторські здібності, усвідомлює себе потенційним лідером. Цьому також сприяє організація та проведення  щорічного районного конкурсу «Лідер року», через ворота якого пройшли чимало справжніх лідерів.  Розвиток необхідних знань, умінь і досвіду соціальної дії членів Парламенту  відшліфовується у роботі комісій та під час проведення сесій, здійснюючи тим самим формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості. Піднесенню авторитету органів учнівського самоврядування сприяє проведення сесій районного Парламенту у сесійній залі Районної Ради за участі керівників району на основі тристоронньої угоди про співпрацю  між Районною Радою учнівським Парламентом та відділом освіти райдержадміністрації.             
Як результат – успішна участь учнівських виборних органів в обласних сесіях учнівського самоврядування, а для лідерів районного парламенту відкритий світ для участі у громадянських проектах. Так, справжньою школою підготовки до життя у громаді для учениці Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів Лінтур Вероніки стала Школа громадянської і волонтерської участі та патріотичного виховання «Агенти змін», заняття якої проходили в березні 2017 року у м. Києві. Дівчина, пройшовши жорсткий відбір, ввійшла у трійку школярів від Кіровоградської області, яких запросили  стати учасниками школи, успішно пройшла перші сесії та готова розвивати ініціативи, спрямовані на вдосконалення життя школи, села, своєї громади, бути провідником змін у районі.
Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості здійснюється через організацію та проведення заходів із нагоди  відзначення національних свят та пам’ятних дат, зокрема, Дня захисника України, Дня Гідності і Свободи, Дня Збройних Сил України, Дня Соборності України, Дня незалежності України, Дня Перемоги, Дня Конституції України, Дня українського козацтва, Дня памяті жертв голодоморів та інших.
Значну роль у вихованні громадянина-патріота відіграє пошуково-краєзнавча діяльність школярів, орієнтація змісту виховання на місцевий матеріал. Адже відчуття дитини  громадянином розпочинається із своєї малої батьківщини, де б вона не знаходилася. Із метою розвитку творчих інтересів учнівської молоді з історичного краєзнавства, виховання патріотичних почуттів та любові до рідного краю проведено районну  краєзнавчу  конференцію  «Шляхами подвигу і слави».
Потужний вплив на виховання учнів  мають музеї  при навчальних закладах району, які стали осередками освіти, що сприяють формуванню у молодого покоління національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, забезпеченню духовної єдності поколінь. Героїчні, й водночас драматичні події останнього часу надихають нашу молодь  на оновлення експозицій шкільних музеїв, кімнат бойової слави. У кожному закладі освіти оформлено тематичні куточки, присвячені воїнам АТО. У Ганнівській ЗШ              І-ІІІ ступенів, Петрівському НВО встановлено Пам’ятні дошки на честь випускників, загиблих в АТО.  Наші школярі беруть активну участь у зборі й поширенні інформації про героїчні вчинки українських військовослужбовців. У патріотичному вихованні підростаючого покоління велика роль ветеранів Другої світової війни, сучасних захисників України. Їхні виступи на уроках мужності, памяті, розповіді про бої з ворогом, про подвиги бойових друзів служать прикладом патріотизму.
Однією з продуктивних форм роботи зі школярами щодо формування патріотичних цінностей є участь у дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»). Традиційним стало проведення районного етапу гри. Краща команда  району – команда Петрівського НВО  -  представляла Петрівщину на обласному етапі  гри.
В організації заходів із патріотичного виховання педагогами району використовується багатий арсенал форм і методів роботи (інформаційно-масові, діяльнісно-практичні, інтегративні, діалогічні, наочні, активні методи, застосування яких ґрунтується на демократичному стилі взаємодії). Проте ефективність усієї виховної роботи багато в чому залежить від особистості педагога, від багатства його внутрішнього світу, від знання ним психології, від його уміння проникнути у внутрішній світ дитини, проявити інтерес та почуття поваги до її особистості, сприйняти її критику, викликати на щиру розмову. Тому гаслом виховної роботи має стати висловлювання Ж.-Ж. Руссо   «у серце увійде лише те, що йде від серця».
Одним із найважливіших завдань, які стоять перед школою,  є продовження роботи щодо формування у дітей та молоді громадянських якостей, патріотичних почуттів, розуміння приналежності до Українського народу. Процес виховання має бути підпорядкований набуттю дитиною вмінь ототожнювати себе з державою, як активний її громадянин; власним родоводом, як гідний член сім’ї; формуванню відчуття відповідності власних вчинків і позицій ідеалам духовності.
Однією з рис сучасної системи виховання повинно стати формування політичної культури, компетентності і толерантності особистості, виховання відданості цінностям демократії, свободи у виборі власних світоглядних позицій, прагнення активно включитись в державотворчі процеси, громадське життя громади.
            Виховання молоді на кращих прикладах життя борців за становлення української державності є одним із найбільш важливих шляхів формування історичної пам’яті. У цьому контексті набувають особливого значення заходи, присвячені історії національно-визвольних змагань в Україні на початку ХХ століття, у рамках відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років, організація  пошуково-дослідницької   роботи з учнями у рамках історико-краєзнавчого проекту «Місця пам’яті Української революції 1917-1921 років».
У ситуації гострого дефіциту ціннісних установок виникає потреба в залученні християнських цінностей до процесу виховання. Опанування духовною спадщиною найближчого соціального оточення, нації, людства, розуміння сутності добра і зла, засвоєння норм етики, наслідування кращих моральних зразків своєї родини, народу, вміння поводитися згідно з моральними нормами, що діють у суспільстві, прищеплення почуття любові до батьків та Вітчизни, правдивості, справедливості, чесності, скромності, милосердя, готовності захищати слабших, шляхетного ставлення до жінок, благородства, інших чеснот, поваги до цінностей та норм інших народів, релігійних та цивілізаційних спільнот, загальнолюдських моральних цінностей – такі основні завдання цього напрямку виховної роботи.
Для цього потрібна цілеспрямована, організована взаємодія дітей із батьками, педагогами, дитячими колективами, громадськими об’єднаннями, закладами культури, лідерами релігійної та територіальної громади.
Для розбудови правової держави та громадянського суспільства в Україні важливим є формування нового, вищого рівня правосвідомості майбутніх його членів. Попередження правопорушень серед неповнолітніх є одним із найважливіших завдань педагогічних колективів навчальних закладів. Останніми роками немало зроблено для підвищення правової культури учнів. Зміст превентивного виховання у закладах освіти району спрямовано на формування у школярів системи правових знань, вироблення громадянської і соціальної відповідальності, попередження й подолання відхилень у поведінці учнів, запобігання розвитку схильності до агресій, крадіжок, брехні, на подолання й попередження розвитку шкідливих звичок та інших вад, що можуть призвести до кримінальних дій. Проте наявність у закладі системи роботи з превентивного виховання ще не гарантує сформованості у школярів імунітету до  негативних впливів соціального оточення, досягнення сталої і відповідальної поведінки всіма учнями закладу, потрібно, щоб ця система повноцінно працювала. Певні упущення в системі роботи педагогічних колективів заважають досягненню сталих результатів.

            Упродовж останніх п’яти років неповнолітніми шкіл району скоєно 32 злочини, із них – 2 випадки нанесення легких тілесних ушкоджень  та 30 крадіжок, в основному металевих виробів. Пік злочинності  серед неповнолітніх припадає на 2015 рік.
Скоєння учнями кримінальних правопорушень у розрізі загальноосвітніх навчальних закладів за останні п’ять років представлено на діаграмі.
Найбільше злочинів (крадіжок) упродовж 5-ти років здійснено учнями Петрівського НВО та Луганської ЗШ І-ІІІ ступенів. Велику тривогу викликає те, що кримінальні правопорушення підлітки скоюють, нехтуючи всіма моральними принципами, у стані алкогольного сп’яніння, не поодинці.
За 2016/2017 навчальний рік школярами вчинено 6 кримінальних правопорушень. 
Із них 1 - нанесення легких тілесних ушкоджень учнем Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів та 5 крадіжок учнями Петрівської, Червонокостянтинівської, Балахівської ЗШ І-ІІІ ступенів та Петрівського НВО.
            У  кримінальній міліції у справах неповнолітніх на сьогоднішній день стоїть на обліку 5 учнів загальноосвітніх навчальних закладів району: 2 – учні Петрівського НВО,                2 – учні Петрівської ЗШ І-ІІІ ступенів, 1 – Балахівської ЗШ І-ІІІ ступенів.
Частина тих, хто скоїли злочини, вже є випускниками шкіл, то ж ці молоді люди розпочали доросле життя, вже маючи кримінальний досвід. Постає риторичне запитання: «Чи все зробила школа, щоб змінити щось у житті своїх вихованців?».
            Загалом у загальноосвітніх навчальних закладах району упроваджується система заходів із превентивного виховання, яка передбачає проведення обліку дітей і підлітків із девіантною поведінкою, профілактичну роботу  з учнями «групи ризику», організацію роботи ради з профілактики правопорушень, органів учнівського самоврядування, проведення рейдів «Урок», «Перерва», «Канікули», «Дозвілля», «Правопорядок»,  формування навичок здорового  способу життя, правової культури, психологічний супровід учнів із девіантною поведінкою, організацією дозвілля та відпочинку, проведення роботи з батьками. Cтворено умови для максимального охоплення дітей із девіантною поведінкою гуртковою роботою, спортом, різними видами позашкільної роботи, літнім оздоровленням. Із метою комплексного підходу до формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя,  запобігання негативним явищам в учнівському середовищі, формування відповідальної поведінки та системи цінностей проводяться різні профілактичні заходи. Але разом із тим наявність фактів злочинів свідчить про недостатню увагу, яку приділяють окремі заклади освіти питанням попередження правопорушень серед учнівської молоді та просвітницької роботи серед їхніх батьків.
Недосконалість механізму попередження проявів правопорушень серед неповнолітніх спричинена прогалинами в організації діагностично-корекційної роботи з  учнями; використанням переважно словесних  методів впливу, що призводить до зайвого моралізування; відсутністю співпраці із спеціалістами медичних та правоохоронних органів; недосконалістю чи відсутністю індивідуальних програм розвитку дітей, які стоять на шкільному обліку; низьким рівнем організації роботи з батьками школярів; формалізмом у роботі рад профілактики правопорушень, органів учнівського самоврядування. Крім того, причинами вчинення неповнолітніми протиправних дій є недостатній життєвий досвід, схильність до наслідування дорослих, негативний вплив на дітей сім’ї, оточуючого середовища, відсутність позитивних прикладів для наслідування,  віра в безкарність, неправильна оцінка складних життєвих ситуацій, безконтрольність із боку батьків, педагогів, недостатній рівень  профілактичної роботи серед учнів, батьків та роботи закладу з морального виховання в цілому.
  Метою превентивного виховання на даному етапі  має стати  система заходів правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного, освітнього, інформаційно-освітнього та організаційного характеру, спрямованих на формування позитивних соціальних установок, сталої, безпечної, відповідальної поведінки дітей, на основі сформованості превентивного світогляду, імунітету, здатності протистояти  негативним  впливам соціального середовища.            Вирішити ці завдання допоможе підвищення якості виховної роботи, удосконалення методів і технологій превентивної освіти:
-                 впровадження у профілактичній роботі особистісно орієнтованого підходу, інноваційних технологій (рольові ігри, програвання  ситуацій, використання малюнків, різноманітні тренінги, робота в малих групах тощо);
-                 налагодження партнерства між школою та правоохоронними органами у просвітницько-профілактичній діяльності;
-                 забезпечення змістовного дозвілля та зайнятості учнівської молоді в позаурочний час;
-                 підвищення рівня психолого-педагогічного діагностування учнів, проведення з ними індивідуальної правовиховної роботи;
-                 залучення дітей із «групи ризику» до позашкільної освіти, до організованих форм відпочинку, в т. ч. у канікулярний період;
-                 активізація роботи шкільних рад із профілактики правопорушень, органів учнівського самоврядування;
-                 удосконалення просвітницької роботи серед батьків;
-                 підвищення рівня внутрішкільного контролю за різними аспектами превентивного виховання.
У єдиному освітньому просторі району вагоме місце займає позашкільна освіта, яка має особливу місію, саме завдяки їй можна активно вплинути на безперервне й свідоме духовне самовдосконалення та самовизначення дітей, збудити у них віру у власні сили й можливості, «добудувати» незаповнені прогалини соціального становлення, всебічно формувати людську особистість.
На сьогоднішній день  в центрі дитячої та юнацької творчості працює 38 гуртків (71 група), гуртковою роботою охоплено 1136 вихованців, що становить 61% від загальної кількості дітей шкільного віку.
Доступність позашкільної освіти, як фундаментальної умови забезпечення ефективності її діяльності, реалізується шляхом  організації роботи філій на базі секторів Петрівського освітнього округу. 
Найбільше дітей, охоплених позашкільною освітою, навчається у гуртках і групах на базі ЗНЗ  Східного сектору.
 Слід зазначити, що Комплексною програмою розвитку освіти Петрівського району «Освіта Петрівщини» на 2014-2017 роки передбачено довести відсоток охоплення учнів шкіл позашкільною освітою не нижче 60%. У 2017 році в усіх секторах Петрівського освітнього округу, крім Центрального та Володимирівського,  виконано  показник охоплення учнів гуртковою роботою. Причому, у Східному, Новостародубському, Луганському секторах спостерігається перевищення контрольного показника.
У розрізі шкіл відсоток охоплення школярів позашкільною освітою  від загальної кількості учнів закладу представлений на діаграмі.
Найвищий показник мають Петрівська,Чечеліївська, Луганська ЗШ І-ІІІ ступенів, найнижчий – Володимирівська ЗШ І-ІІІ ступенів, Зеленська ЗШ І-ІІ ступенів. Зовсім відсутні гуртки від ЦДЮТ у Богданівській ЗШ І-ІІ ступенів, Водянському НВК.
Однією із основних причин низького показника щодо охоплення школярів гуртковою роботою в окремих навчальних закладах є кадрова проблема. Проте вихід із ситуації, яка склалася, є - залучення до роботи керівниками гуртків талановитих батьків,  учителів шкіл.
Педагогічним колективом позашкільного навчального закладу створено умови  для реалізації кожним вихованцем власної освітньої траєкторії, вільного особистісного вибору тієї діяльності, яка сприяє індивідуальному розвитку. Забезпечується широка варіативність змісту і форм організації освітнього процесу. І як результат - успіхи вихованців гуртків у різноманітних змаганнях і конкурсах.
Вихованці  закладу активно й успішно беруть участь в очно – заочних конкурсах, акціях, заходах із художньо – естетичного, екологічного, гуманітарного, туристсько – краєзнавчого напрямків та моделювання. Особливим випробуванням є участь переможців районних етапів Всеукраїнських конкурсів, акцій в обласних турах.
Найвищу результативність на обласному етапі Всеукраїнських заочних  конкурсів, акцій показали вихованці ЦДЮТ, дещо нижчу – учні Новостародубської,  Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів. Порівняно з минулим роком дещо підвищили результативність своєї роботи  Ганнівська, Луганська, Червонокостянтинівська ЗШ І-ІІІ ступенів. Значно знизили результативність Петрівська, Балахівська, Володимирівська ЗШ І-ІІІ ступенів, Богданівська ЗШ І-ІІ ступенів. Безрезультатно виступили учасники обласного етапу заочних конкурсів, акцій від Петрівського НВО, Володимирівської, Іскрівської Балахівської, ЗШ І-ІІІ ступенів, Зеленської ЗШ І-ІІ ступенів.
Переможці обласних етапів заочних конкурсів, акцій були учасниками фінальних турів. П’ять закладів представляли фіналістів, проте лише ЦДЮТ вдалося виступити на заключному етапі результативно: ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних робіт із природознавства «Юний дослідник»; І місце у  Всеукраїнській новорічно-різдвяній виставці «Новорічна композиція».
Особливо значущою є участь наших школярів в обласному етапі очних конкурсів. П’ять  навчальних закладів району представляли своїх учасників на обласний етап. Проте переможцями стали одиниці.
            Серед них - І місце на чемпіонаті шкільних команд КВН Кіровоградської області (команда КВН «Хутор», Петрівська ЗШ І-ІІІ ступенів); І місце в обласному відкритому конкурсі проектів «Крокуємо до Європи» (євроклуб «Промінь Європи», Балахівська ЗШ І-ІІІ ступенів); ІІ місце у конкурсі-захисті робіт переможців заочних краєзнавчих експедицій (Новостародубська ЗШ І-ІІІ ступенів); ІІ місце на заключному етапі ХХІІ Всеукраїнського відкритого фестивалю, присвяченого Дню Землі (Луганська ЗШ І-ІІІ ступенів).
Справжньою школою формування лідерської обдарованості, виховання соціально активної особистості, центром творчих ініціатив є громадська організація «Петрівський районний парламент дітей» (координатор Дементьєва Н.В.). Упродовж навчального року за показниками роботи районний парламент дітей впевнено ввійшов у трійку кращих районних парламентів області. Серед трьох делегатів від Кіровоградської області на щорічний збір Всеукраїнської ради старшокласників, який проходив у м. Києві, був представник нашого районного парламенту дітей та координатор організації.
Безперечно, поруч із досягненнями є достатньо проблем. Насамперед тих, які пов’язані з недостатнім матеріально-технічним, комп’ютерно-інформаційним оснащенням гуртків, забезпеченням їхньої діяльності сучасними навчальними програмами, методичною та професійною літературою. Актуальним залишається питання кадрового забезпечення позашкільного навчального закладу, особливо гостро відчувається  відсутність кадрів із науково-технічного, художньо-естетичного напрямів.
Проте, незважаючи на проблеми, відсоток охоплення школярів позашкільною освітою знаходиться на досить високому рівні. Тому одним із першочергових завдань у системі позашкільної освіти є збереження мережі гуртків та організація високоякісної освіти шляхом упровадження сучасних форм і методів роботи. Повне використання потенціалу сучасних засобів комунікації для розвитку партнерства з родинами, бізнес-структурами, громадськими організаціями, підвищення рівня поінформованості  про свої досягнення і проблеми, оновлення змісту позашкільної освіти  відповідно до інтересів дітей, потреб сімей і суспільства.
Сучасні діти внаслідок складної суспільно-політичної ситуації, інформаційної перенасиченості, великої кількості стресогенних факторів у повсякденному житті потребують психологічного супроводу та підвищеної психолого-педагогічної уваги.  Психологічна служба допомагає педагогічним працівникам, батькам створити гармонійний та комфортний освітній простір, який сприятиме розвитку та максимальній реалізації особистісного потенціалу вихованців ДНЗ та учнів школи. Для втілення цієї ідеї в життя забезпечується ефективна співпраця всіх суб’єктів навчально-виховного процесу: учнів, батьків, вчителів та адміністрації закладу. Оптимізувати модель цієї взаємодії та врівноважити усі сторони чотирикутника покликаний працівник психологічної служби навчального закладу.
У районі працюють 10 практичних психологів, навчальні заклади забезпечено працівниками психологічної служби на 79%. Немає практичних психологів у Богданівській ЗШ І-ІІ ступенів, Іскрівській ЗШ І-ІІІ ступенів, Зеленській ЗШ І-ІІ ступенів та Ганнівській ЗШ І-ІІІ ступенів.
У районі працюють 4 соціальні педагоги, навчальні заклади забезпечені даними працівниками на 49%. Соціальні педагоги активно працюють у таких школах: КЗ «Петрівське НВО «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія», Новостародубська ЗШ І-ІІІ ступенів, Володимирівська ЗШ І-ІІІ ступенів та Балахівська ЗШ І-ІІІ ступенів.
У ДНЗ району наявна 1 ставка практичного психолога в Петрівському ДНЗ №1 «Рудана» і 0,5 ставки практичного психолога в Луганському ДНЗ «Сонечко».
4 практичні психологи мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст» (стаж роботи до 3 років), 3 – «ІІ кваліфікаційну категорію» (стаж роботи до 10 років),  3 – «І кваліфікаційну категорію» (стаж роботи більше 10 років). 3 - соціальні педагоги мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст» і 1- «ІІ категорію». Лише один соціальний педагог має стаж роботи 6 років, всі інші працюють лише другий рік.
Необхідною умовою ефективного психологічного супроводу є наявність окремого кабінету для здійснення індивідуальної корекційної та розвивальної роботи. Забезпечення практичних психологів кабінетами наступні: 50% практичних психологів забезпечені окремим, належно обладнаним кабінетом для здійснення професійної діяльності та 40% користуються суміщеним робочим місцем. 25% соціальних педагогів суміщають своє робоче місце в кабінеті з іншими педагогами, а у 75% соціальних педагогів взагалі відсутнє робоче місце.
На базі Ганнівської ЗШ І-ІІІ ступенів увесь рік працювала школа практичних психологів із проблеми «Психолого-педагогічний супровід профілактики суїцидальних тенденцій серед дітей» (керівник Гришаєва О.В.) із метою ознайомлення з алгоритмом психолого-педагогічного супроводу дітей і підлітків, схильних до суїцидів, та особливостями проведення бесіди з людиною, яка знаходиться в передсуїцидальному стані.
Аналіз тематики звернень батьків до працівників психологічної служби за 2016/2017 н.р. дозволив визначити наступні найбільш поширені проблеми: стосунки дитини з однолітками; готовність дітей до навчання та труднощі у навчанні; вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини; допомога дітям та сім’ям у складних життєвих ситуаціях; адаптація дитини до нового колективу; профілактика шкідливих звичок, залежностей та формування навичок здорового способу життя; небажання ходити дитини до школи; дитячі страхи; особисті та сімейні проблеми; шкільні конфліктні ситуації; дитина говорить неправду; поведінка та навчання дитини під опікою.
Звернення учнів найбільше стосувалися таких тем: самовдосконалення, розвиток власних здібностей і компетенцій; професійне самовизначення; стосунки з однолітками; допомога дітям та сім’ям у складних життєвих ситуаціях; як впоратися з хвилюванням на екзамені; дитячі страхи; конфліктні ситуації; дружба, кохання; поблеми батьки-діти; релігія, віра; непорозуміння з учителем; підготовка до ЗНО; конфлікти з батьками.
За допомогою до працівників психологічної служби зверталися і педагогічні працівники: асоціальні прояви у поведінці учнів; готовність до навчання та труднощі у навчанні; вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини; допомога дітям та сім’ям у складних життєвих ситуаціях; психологічний клімат педагогічного колективу; діти з особливими освітніми потребами в класі; конфліктні ситуації; виявлення обдарованих дітей; за результатами психодіагностики.
Лише тісна співпраця з педагогічним колективом, учнями, батьками та адміністрацією навчального закладу (постійний психологічний моніторинг мікроклімату учнівського та педагогічного колективів; особливостей поведінки учнів та вчителів; проведення систематичних, а при необхідності — і повторних обстежень основних показників розвитку дітей та психологічної компетентності педагогів і батьків, уважне вивчення результатів власних рекомендацій і корекційно-розвивальних впливів на дітей і дорослих) забезпечує комфортне освітнє середовище, сприяє формуванню психологічного мислення педагогів, а отже є фактором модернізації навчально-виховного процесу. Діти є самим цінним скарбом кожної родини. Від їхнього здоров’я залежить мікроклімат у родині, взаємовідносини в суспільстві та кінцевий результат наданих освітніх послуг. Тому одним із головних пріоритетних завдань у галузі є створення здоров`язберігаючого освітнього середовища; забезпечення умов для  гарячого харчування учнів.
Актуальним залишається питання харчування учнів у загальноосвітніх закладах району, що є необхідною умовою якісної освіти. Харчування дітей у навчальних закладах району здійснюється відповідно до норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада  2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».
       Усіма видами харчування охоплено 100 % від загальної кількості дітей. Охоплення гарячим харчуванням учнів загальноосвітніх шкіл становить 85 відсотків.
 Забезпечено повне охоплення безкоштовним гарячим харчуванням  учнів 1-4 класів, крім учнів Володимирівської та Ганнівської загально-освітніх шкіл І-ІІІ ступенів, та учнів 5-11 класів пільгових категорій:    дітей-сиріт,  учнів, позбавлених батьківського піклування,  учнів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімיям», учнів із особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, учнів, батьки яких брали участь у антитерористичній операції, учнів з сімей, які  переміщені з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.
            У всіх загальноосвітніх закладах району  створено умови для забезпечення гарячим харчуванням учнів 5-11 класів, які харчуються за власні кошти.
            За рахунок благодійної допомоги ТОВ «Верес» організоване харчування 6 учнів, ПСП «Зарічне» - 32 учнів  Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів.
  Середньорайонний показник виконання норм харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів району склав 97%. Щороку спостерігається зростання середнього показника виконання норм харчування по району: 2014 рік - 91%,  2015 - 92%,  2016- 97%.

Вартість харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах становила  9 грн. Упродовж 2016/2017 навчального  року в харчуванні дітей забезпечено споживання м’яса, риби, молока, сиру кисломолочного, яєць, овочів, соків. 
        На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та з метою відновлення здоров`я дітей улітку 2016 року на базі 14 пришкільних таборів відпочинку з денним перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладах району  відпочило 1025 дітей, для яких організовано повноцінне дворазове харчування. У раціоні  обов’язковими були соки, овочі, фрукти.  
      Адміністраціями  закладів освіти здійснювався постійний контроль за організацією гарячого харчування дітей, якісним і кількісним складом страв, асортиментом харчових продуктів і продовольчої сировини.
        Упродовж 2016/2017 навчального року продовжено вжиття заходів, спрямованих на покращення організації харчування дітей  у навчальних закладах району. Щомісяця  проводилися комісійні перевірки якості харчування дітей за участю представників батьківської громадськості, педагогічних колективів, учнів шкільного парламенту, медпрацівників, депутатів місцевих рад.
Разом із цим в організації харчування дітей  у навчальних закладах району є  ще певні проблеми, для вирішення яких необхідно:
- забезпечити безкоштовним гарячим харчуванням всіх учнів 1-4 класів Володимирівської та Ганнівської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів;
- оновити вагове господарство навчальних закладів (придбання та повіряння вагів);
- оновити холодильне обладнання (придбання холодильників та морозильних камер у разі необхідності);
            - продовжити проведення просвітницької роботи серед дітей та батьків щодо відповідального ставлення до раціонального харчування та особистого здоров’я.
Входження України у європейський і світовий освітній простір вимагає проведення модернізації змісту освіти в контексті її відповідності сучасним потребам. Не виключенням є і фізичне виховання. Згідно з Концепцією «Нова українська школа» на уроках фізичного виховання буде більше вправ із оздоровчої гімнастики, релаксації та більше рухливих ігор. Саме ці напрямки будуть ураховані під час підготовки  Комплексної програми «Освіта Петрівщини» на 2018-2021 роки.
Одним із головних завдань Комплексної програми «Освіта Петрівщини» на 2014-2017 роки було створення здоров’язберігаючого освітнього середовища, що передбачало участь учнівської молоді у спортивно-масових заходах шкільного, районного та обласного рівнів. Із цією метою упродовж 2016/2017 навчального року учні загальноосвітніх навчальних закладів брали участь у районних змаганнях згідно з календарем спортивно-масових заходів. За підсумками районних змагань команди загальноосвітніх закладів району брали участь в обласній спартакіаді. Згідно з результатами участі учнівських команд в обласній спартакіаді наш район посів загальне VIІ місце. Таку результативність в обласній Спартакіаді район продемонстрував завдяки зусиллям учнів, учителів та, звичайно, за підтримки органів місцевого самоврядування. Команда дівчат та хлопців Луганської ЗШ І-ІІІ ступенів під керівництвом Кононенка В.М. здобула відповідно призові ІІ та ІІІ місце на обласних змаганнях із гандболу серед школярів загальноосвітніх навчальних закладів області. Юні футболісти Петрівської ЗШ І-ІІІ ступенів під керівництвом Чорнопольського С.В. завоювали І місце у віковій категорії 2006 року народження в обласних фінальних змаганнях із футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч».
Четвертий рік поспіль спортивна родина Максимових (Новостародубська ЗШ І-ІІІ ступенів) здобула перемогу на обласних змаганнях «Тато, мама і я – спортивна сім’я» та представляла Кіровоградську область 29-30 травня 2017 року на Всеукраїнському етапі у місті Бердянську, посівши ІХ місце у турнірній таблиці серед 20 команд з усієї України.
Із метою впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, відповідно до п.2 Постанови Верховної ради України від 17 квітня 2014 року № 12-12-VІІ «Про додаткові заходи для зміцнення обороноздатності України»  сьогодні в районі працюють 5 стрілецьких тирів.
На виконання резолюції ХІ міжнародної науково-практичної конференції «Адаптаційні можливості дітей та молоді», протокольного доручення голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 30 січня 2017 року № 5 щодо забезпечення існуючих спортивних залів та спортивних майданчиків загальноосвітніх навчальних закладів новим спортивним обладнанням та інвентарем у рамках реалізації обласного проекту «Здоров’я наших дітей» одним із пріоритетів у напрямку розвитку освіти в районі є надання можливості підростаючому поколінню займатися спортом, а саме: здійснення заходів щодо удосконалення матеріально-технічної бази спортивних залів та площинних споруд. Для цього відділом освіти було розроблено перспективний план комплектації матеріально-технічної бази спортивних залів загальноосвітніх навчальних закладів, до якого увійшов перелік обладнання, яке необхідне для якісного проведення уроків фізичної культури. Станом на сьогодні директорами Іскрівської, Луганської, Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів, Водянського НВК Янишиним В.М.    Козловською О.А., Позивай О.А., Воронцовою Л.В. на 100% виконаний план комплектації спортивних залів. Установлено майданчик із тренажерним обладнанням на території спортивного комплексу Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів. Усього в рамках реалізації даного проекту загальноосвітні навчальні заклади  оновили спортивну матеріальну базу на загальну суму 193 тис. грн.
Разом із тим залишається проблемним питання організації занять із учнями, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної медичної групи. Згідно з висновками медичного огляду поточного навчального року із 2023 учнів  381 учень має спеціальну та підготовчу групи для занять на уроках фізичного виховання, 9 осіб звільнено від занять.
Пріоритетними у фізкультурно-спортивному напрямку на сьогодні для відділу освіти та для місцевої громади на наступний навчальний рік є питання:
- комплектації матеріально-технічної бази спортивних залів загальноосвітніх навчальних закладів обладнанням, яке необхідне для якісного проведення уроків фізичного виховання;
-   встановлення нових майданчиків із тренажерним обладнанням у Ганнівській, Володимирівській ЗШ І-ІІІ ступенів та Зеленській ЗШ І-ІІ ступенів у рамках реалізації обласного проекту «Здоров’я наших дітей» та відповідно до протокольного доручення голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 30 січня 2017 року №5 щодо забезпечення існуючих спортивних залів та спортивних майданчиків загальноосвітніх навчальних закладів новим спортивним обладнанням та інвентарем;
-  збільшення вправ релаксації та оздоровчої гімнастики на уроках фізичного виховання, особливо для дітей, які мають підготовчу та спеціальну медичну групи;
- продовження співпраці з сільськими, селищними головами в контексті сприяння у підвезенні учнівської молоді на змагання усіх рівнів, що в свою чергу дасть  можливість на 100% забезпечити участь учнів у районній та обласній спартакіадах.
- збільшення якісного показника участі учнів навчальних закладів району у обласних змаганнях;
- продовження  фінансування витрат, пов’язаних із відрядженням учнів на обласні змагання.
Відповідно до Концепції нової української школи має бути пропаганда заняття фізичними вправами протягом усього життя та усвідомлення, що фізична культура і спорт не закінчується за шкільними стінами, а триває і в дорослому житті.
 Ключова роль у розвитку освіти належить учителю. Важливість суспільної ролі вчителя зумовлюється тим, що освіта є єдиним соціальним інститутом, через який проходить кожна людина, набуваючи при цьому рис особистості, фахівця і громадянина. Завдяки діяльності вчителя досягається реалізація державної політики у створенні інтелектуального, духовного потенціалу нації, розвитку вітчизняної культури, науки і техніки, збереженні і примноженні культурної спадщини, становлення особистості. Все це вимагає надання вчителю особливого статусу, висунення професійної діяльності педагога та його соціального буття у сферу найважливіших державних інтересів, соціального захисту і підтримки педагогічних працівників, вирішення проблеми підготовки і підвищення кваліфікації вчителя.
Однією з найчисельніших груп населення у районі є педагоги, до якої належить майже півтисячі педагогічних працівників, які працюють у навчальних закладах усіх типів. У 2016/2017 навчальному році у школах працювало 289 педагогічних працівників, із них 12% молодих вчителів та 11% пенсіонерів. Навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах району забезпечували 28% учителів вищої категорії, 23% вчителів І кваліфікаційної категорії, 13% - ІІ кваліфікаційної категорії та 26% «спеціалістів». 45 педагогічних працівників мають педагогічні звання, з них 5 – «вихователь-методист», 8 – «учитель-методист», 32 – «старший вчитель». Повну вищу освіту мають 90% педагогів, переважна більшість працюючих (54%) мають стаж роботи 20 і більше років.
Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах реформування загальної середньої освіти вимагає реалізації педагогічної ідеї «Освіта протягом життя», що забезпечує задоволення потреб педагогічних працівників в особистісному та професійному зростанні. Упродовж 2016/2017 навчального року 80 педагогів пройшли курси підвищення кваліфікації у комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» за державним замовленням. Усе ширше впроваджуються дистанційні форми навчання – курси, тренінги, вебінари, on-line заходи, що допомагають педагогам безперервно навчатися та постійно вдосконалювати свій професійний рівень.
Шляхи вирішення питання подолання невідповідностей між суспільною роллю і соціальним статусом педагога, підвищення престижності професії вчителя, забезпечення виконання основних напрямків соціальної політики, економічних прав та інтересів працівників освіти закладені в розділі «Вчитель» Комплексної програми розвитку освіти Петрівського району «Освіта Петрівщини» на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням сесії Петрівської районної ради від 13 серпня 2014 року № 523, яка успішно діє в районі. 
Піднесення престижу педагогічного працівника через його достойне матеріальне, і перш за все, високе моральне заохочення є одним із стратегічних завдань як держави                    в цілому, так і місцевої влади. Позитивні зрушення в цьому напрямку вже є – вчителям  підвищено рівень оплати праці на два тарифні розряди. Керівництво району постійно турбується про піднесення престижу професії вчителя, стимулювання його праці. Із цією метою засновані районні педагогічні премії імені В.О. Сухомлинського,                                       С. П. Логачевської, О. Г. Скориніна, заохочувальна відзнака «За відданість праці», звання «Вчитель – авторитет», визначення кращого педагога у номінації «Золотий фонд педагогічної Петрівщини», «Педагогічна надія». Упродовж 2016/2017 навчального року              3 учителі району нагороджено Почесною грамотою МОН України, 6 - Подякою МОН України, 8 - Почесною грамотою управління освіти, науки, молоді та спорту  Кіровоградської обласної державної адміністрації, 7 - Грамотою управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації, 2 - Подякою управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації, 11 – Почесною грамотою відділу освіти Петрівської райдержадміністрації, 14 - Грамотою відділу освіти Петрівської райдержадміністрації. Звання «Вчитель – авторитет» встановлено 3 педагогам, 1 визнано кращими у номінації «Золотий фонд педагогічної Петрівщини», 1 – кращим молодим спеціалістом у номінації «Педагогічна надія». По 1-му вчителю нагородили педагогічною премією імені В.О. Сухомлинського (ЦДЮТ), педагогічною премією імені С. П. Логачевської (Петрівська ЗШ І ступеня), заохочувальною відзнакою «За відданість справі» (Петрівське НВО). Вихователя Петрівського дошкільного навчального закладу №1 «Рудана», Тесленко Ольгу Петрівну, відзначено Премією Верховної Ради України. Всіма видами заохочень відзначено                        67 педагогічних працівників. За стабільність у роботі, досягнуті показники навчально-виховної роботи, творчої та громадської діяльності, участь колективів у районних заходах та згідно з Положенням про присвоєння статусу «Кращий загальноосвітній заклад району» колективи КЗ «Петрівське НВО «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» та Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів вкотре визнані кращими і нагороджені Дипломами.
Сьогодні гостро стоїть проблема кадрового забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів. У закладах освіти району не вистачає вчителів англійської, української мови, зарубіжної літератури, інформатики, музики, фізичного виховання, практичних психологів, педагогів-організаторів, культорганізатора, керівників гуртків (Іскрівська, Володимирівська, Чечеліївська, Новостародубська, Ганнівська, Луганська, Червонокостянтинівська ЗШ І-ІІІ ступенів, центр дитячої та юнацької творчості).
Із метою вирішення цієї проблеми директором комунальної установи «Петрівський районний центр із обслуговування закладів освіти» Москальцем Г.Л. була ініційована зустріч зі студентами-випускниками 4-х і 5-х курсів педагогічних ВНЗ. У квітні та травні 2017 року такі зустрічі відбулися у Криворізькому державному педагогічному університеті та Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка. Делегація Петрівського району ознайомила майбутніх вчителів із системою роботи та перспективами розвитку освітньої галузі району, презентувала вакантні посади в заклади освіти Петрівського району, до яких запросила на працевлаштування. Після закінчення зустрічі відбулися індивідуальні консультації зі студентами щодо можливого працевлаштування в ЗНЗ району. Проте бажаючих працювати в школі виявилися одиниці.
Тому одним із першочергових завдань у даному напрямку є посилення роботи з питань орієнтації учнів на педагогічні професії згідно з потребами закладів. У профорієнтаційній роботі зі старшокласниками на першому плані повинно стояти виявлення дітей із задатками майбутнього вчителя, формування в них психологічної готовності до педагогічної праці та розвиток педагогічних здібностей, переконання в престижності вчительського фаху.
У даному питанні заслуговує на увагу досвід Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів. Майже щороку молоді вчителі,  колишні випускники школи, поповнюють педагогічні колективи своєї школи та району. Упродовж двох останніх років молоді спеціалісти Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів стали переможцями обласного конкурсу  «Міс освітянка – 2016» (Лут М.В.) та «Містер освітянин – 2017 року» (Кулибаба Ю.О.), що є підтвердженням правильного вибору професії.
Проблема кадрового забезпечення закладів освіти тісно пов’язана із соціальним захистом педагогічних працівників. У районі ці питання вирішуються позитивно. Стабільно виплачується заробітна плата педагогічним працівникам (двічі на місяць). При наданні літніх відпусток педагогам повністю виплачені відпускні та кошти на оздоровлення (100%). Відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту» 25% педагогів отримали щорічну грошову винагороду за сумлінну працю .
Відділом освіти та КУ «Петрівський РЦОЗО» проводиться значна робота щодо соціального захисту молодих спеціалістів. Усім молодим спеціалістам, які вперше призначаються на роботу у ЗНЗ району, виплачується матеріальна допомога у розмірі мінімальної заробітної плати; компенсуються витрати за проїзд до місця роботи, винаймання житла, за комунальні послуги. Під час проведення районного Тижня молодого вчителя кожному молодому спеціалісту виплачується грошова винагорода у розмірі посадового окладу.
Упровадження освітньої реформи ставить перед педагогами все більше викликів – це і надання академічної свободи, це і нова роль учителя – не як єдиного наставника та джерело знань, а як коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини, це і засвоєння нових методик викладання, і добровільна незалежна сертифікація. Однак, не менш важливим є якісна мотивація педагогів, про це неодноразово наголошує міністр освіти Лілія Гриневич. Велика увага приділяється матеріальному стимулюванню вчителя. У проекті Закону «Про освіту» закладено норму про підвищення місця вчителя у єдиній тарифній сітці. Учителі, які пройдуть добровільну незалежну сертифікацію, будуть отримувати надбавку. Тому важливими складовими кадрової політики мають стати спільні зусилля відділу освіти та органів місцевої влади в плані матеріального стимулювання педагогічних працівників, а саме: продовження виплати надбавок за напруженість та складність у роботі, компенсація витрат за проїзд учителям, які доїжджають до роботи, здійснення щомісячних доплат учителям, які підготували переможців обласних заходів. Тож підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства, поліпшення їхнього соціально-економічного становища, морального і матеріального стимулювання професійної діяльності залишається одним із пріоритетних завдань.
            Із  метою створення комфортних умов для навчання та виховання підростаючого покоління Петрівщини та стабільного функціонування загальноосвітніх навчальних закладів району щороку модернізується, поповнюється матеріально-технічна база навчальних закладів району. За рахунок різних джерел фінансування у 2016/2017 навчальному  році  придбано комп’ютери, ноутбуки, принтери, мультимедійне обладнання,  кабінет хімії для Петрівського НВО, біології для Новостародубської ЗШІ-ІІІ ступенів, для фізичного розвитку учнів навчальних закладів придбано спортінвентар. Для безперебійного підвозу до закладів освіти с. Новий Стародуб придбано шкільний автобус.
Забезпечено виконання організаційно-практичних заходів щодо:
- капітального ремонту (заміна) віконних прорізів у приміщеннях Балахівської, Червонокостянтинівської, Іскрівської ЗШ І-ІІІ ступенів, центру дитячої та юнацької творчості,  дошкільних навчальних закладів сіл Володимирівки та Ганнівки;
- капітального ремонту покрівлі центру дитячо-юнацької творчості та Петрівського ДНЗ №2, поточного ремонту покрівлі Володимирівської ЗШ І-ІІІ ступенів;
 - реконструкції каналізаційних мереж та споруд Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів,  Зеленської ЗШ І-ІІ ступенів  та Богданівського ДНЗ;
- ремонту харчоблоку Петрівської ЗШ І ступеня, філії Петрівського НВО;
- заплановано відкрити групи у Петрівському ДНЗ №1 «Рудана».
На проведення капітальних та поточних ремонтних робіт у 2017 році буде використано понад 4 млн. грн.       
Для забезпечення безперебійного проходження навчального процесу  проведено підготовку  паливно-енергетичних  господарств  ЗНЗ  району   до  роботи   в    новому 2017/2018 навчальному році та  в осінньо – зимовий період.   Виконано   поточні   ремонтні роботи в приміщеннях топкових та котелень, проведено щорічну повірку та технічний огляд газовикористовуючого обладнання. На початок опалювального періоду 2017-2018 року загальноосвітні навчальні заклади на 100% забезпечені твердим паливом.
Не зважаючи на непросту ситуацію в країні у районі  системно здійснюються заходи щодо  фінансування освітньої галузі. Надзвичайно важливим є повне розуміння стратегічних і тактичних завдань розвитку освіти усіма інституціями, причетними до галузі: спільних зусиль районної державної адміністрації, районної ради, органів місцевого самоврядування та колективу освітян. Саме завдяки нашій спільній діяльності протягом минулого навчального року розв’язувалися непрості проблеми галузі, здійснювалися активне оновлення і розвиток районної системи освіти.                                                                                                                                   
Для забезпечення функціонування закладів освіти району затверджено бюджет по загальному та спеціальному фонду (бюджет розвитку) в сумі 58235,8 тис. гривень, у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 46111,1 тис. гривень, на харчування учнів - 1420,4 тис. гривень, на енергоносії – 6023,9 тис. гривень, на інші видатки -  1329,2 тис. гривень.
У непростих умовах запровадження жорсткої економії бюджетних коштів, використовуються всі можливості для створення належних умов функціонування навчальних закладів та розвитку їхньої матеріально-технічної бази.
Своєчасно, у повному обсязі забезпечуються виплати заробітної плати працівникам освіти.
Стовідсотково здійснюються виплати на оздоровлення педагогічним, бібліотечним і медичним працівникам. Збережено надбавки педагогічним працівникам навчальних закладів у граничному розмірі 20% та працівникам бібліотек – 50%.
Із метою підвищення або збереження кваліфікації педагогічних працівників проводиться фінансування на відрядження та оплату послуг з курсової перепідготовки.
Разом із тим за 2016 рік витрати коштів на одного учня у деяких школах значно перевищують норму. Оскільки норма затрат на одного учня складає 13567,2 тис. грн., то  із 13 функціонуючих шкіл лише три майже дотрималися встановленої норми.
І хоча за формульними розрахунками школи забезпечені фінансуванням повністю, але реально ми його не бачимо, адже малокомплектні школи «відтягують» на себе ці кошти.   У цих школах вартість навчання одного учня у кілька разів перевищує показник вартості.                                                      
Тож, одним із основних завдань для української школи є вихід на середньоєвропейські показники кількості учнів у класі та співвідношення кількості учнів і вчителів. Це стане однією із передумов переходу до «бюджетування яке зорієнтоване на результат».
Відповідно до досягнутих результатів та визначених цілей, вимог сьогодення, необхідністю запровадження освітніх реформ та новацій у 2017/2018 навчальному році необхідно спрямувати зусилля працівників відділу освіти, педагогічних колективів, громадськості  на:
 - оптимізацію мережі закладів освіти із урахуванням запитів населення та         фінансово-економічних чинників;
-   забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі;
-   подальше формування здоров’язбережувального середовища;
-   формування національно свідомого громадянина України.